Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Karl Hepfer
Verschwörungstheorien.
Eine philosophische Kritik der Unvernunft

© Transcript Verlag, Bielefeld Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft © Transcript Verlag, BielefeldNavzdory troufalostem, jež je v oblasti rozumového poznávání doprovázejí, se spiklenecké teorie těší již několik let rostoucí oblibě. Bez vítězného tažení internetu by byl tento vzestup nemožný. Zatímco dříve musel osamělý spiklenecký teoretik platit cenu značné sociální izolace, stačí dnes jen pár kliknutí, aby se i pro ta nejabsurdnější přesvědčení našel značný počet stejně smýšlejících. S tímto vysvětlením se však Hepfer spokojit nehodlá. Podle jeho názoru pramení víra ve spiklenecké teorie z neschopnosti postavit se vskutku modernímu přesvědčení, že život nemá význam, jenž by překročil jeho trvání.

Spiklenecké teorie se v tomto ohledu osvědčují jako funkční ekvivalenty k náboženství. Obojí podle Hepfera uspokojuje přehnanou a o intelektuální nezralosti svědčící potřebu orientace, když uspořádává skutečnost do smysluplného celku, odpovídajícího předem stanovenému plánu.

Michael Pawlik: „Wer steckt dahinter“
© Die Welt, 6. února 2016

Karl Hepfer
Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft
Transcript Verlag, Bielefeld
ISBN 978-3-8376-3102-9
192 stran

odkazy k tématu