Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Wolfram Siemann
Metternich. Stratege und Visionär

© C. H. Beck Verlag, München, 2016 Wolfram Siemann: Metternich. Stratege und Visionär © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016Být nemoderním, a ještě k tomu nepochopeným: tento pocit znal nejnenáviděnější politik své doby až příliš dobře. Metternich, to zní až do dnešních dob po cenzuře a sledování, tajné policii, celoevropském potlačování svobody a národního sebeurčení, po rakouském reakcionismu, který chránil zpráchnivělou budovu habsburské říše za každou cenu před zaslouženým zánikem. Metternich je bad guy německých dějin, v každé učebnici dějepisu přítomný coby padouch. (…) Avšak Metternich byl docela jiný, než jsme si až dosud mysleli. To nyní přesvědčivě tvrdí přelomová biografie emeritního mnichovského historika Wolframa Siemanna – první významné dílo na toto téma od devadesátých let. Na takřka 1000 stran včetně poznámek líčí minutu po minutě kariéru státníka narozeného v roce 1773 a na základě nesčetných nových dokumentů, korespondence a archivních nálezů zúčtovává s legendami a předsudky. V tomto působivém díle, bohatém na nuance, se odráží celá epocha, sahající z roku 1789 až na samotný práh Bismarckova sjednocení Německa. (…) Metternich rozpoznal jako nikdo jiný Napoleonova génia a jeho hranice, a to, jak dokázal navzdory císařovým porážkám po léta manévrovat a coby ministr zahraničí proti němu od roku 1809 kul evropskou koalici, se čte jako detektivka.

Alexander Camann: „Gerechtigkeit für ein Genie“
© Die ZEIT, 5. března 2016

Wolfram Siemann
Metternich. Stratege und Visionär
C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016
ISBN 978-3-406-68386-2
983 stran

odkazy k tématu