Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Wolf Biermann
Warte nicht auf bessere Zeiten. Die Autobiographie

© Propyläen Verlag, Berlin, 2016 Wolf Biermann: Warte nicht auf bessere Zeiten. Die Autobiographie © Propyläen Verlag, Berlín, 2016Wolf Biermann, který zanedlouho oslaví osmdesáté narozeniny, vyhledával po celý život záři reflektorů. A dostalo se mu jí i poté, co na něho reflektory přestaly mířit. O každém aspektu své životní dráhy ochotně a obšírně informoval v bezpočtu vyjádření, replik, článků a interview. Krom toho je jasné, že člověkem je již jen způli, z té druhé se už stal mýtem. Je básníkem, jemuž se jeho písněmi a nepoddajností podařilo, když ne přímo svrhnout jeden stát (NDR), tak jím alespoň silně otřást. Bezprostřednost, s níž jeho dílo a osobnost ovlivnily společnost a politiku, nemá nejspíš v rámci německé kultury přinejmenším 20. století obdoby. Jeho tvorba na poli poezie i jeho morální postavení jsou natolik nezpochybnitelné, že člověku již připadá zbytečné, ba přímo úmorné je ještě jednou zdůrazňovat. Biermann patří z hlediska dějin jednoznačně k vítězům, což z něj ale zároveň činí postavu, která již zdánlivě neskrývá žádná tajemství a ztrácí tak pro mnohé na přitažlivosti. (…) O „historii své rodiny v době nacismu“ a o svém „životě nepřítele státu, NDR“ vyprávěl Biermann před více než 35 lety Jeanu-Paulu Sartrovi. Nyní s těmito dvěma úzce provázanými úseky života seznamuje na dobrých 500 stranách nás. A je to čtení připomínající již definitivně poslední nekrolog země, kterou Biermann navzdory všem pohromám a tragédiím považoval takřka do samého konce za lepší polovinu rozděleného státu.

Jochen Hieber: „Halb Mensch, halb Mythos“
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. říjen 2016

Wolf Biermann
Warte nicht auf bessere Zeiten. Die Autobiographie
Propyläen Verlag, Berlín, 2016
ISBN 978-3-5490-7473-2
576 stran


odkazy k tématu