Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Ernestine Amy Buller
Finsternis in Deutschland. Was die Deutschen dachten.
Interviews einer Engländerin 1934-1938

© Elisabeth Sandmann Verlag, München, 2016 Ernestine Amy Buller: Finsternis in Deutschland. Was die Deutschen dachten. Interviews einer Engländerin 1934-1938 © Elisabeth Sandmann Verlag, Mnichov, 2016Během let předcházejících vypuknutí války v roce 1939 usilovala Amy Buller jako organizátorka německo-britských konferencí v naději, že válce lze stále ještě zabránit, o hlubší porozumění mezi oběma zeměmi. Svou knihu napsala s pohledem upřeným do budoucnosti, v níž temnota ustoupila světlu. (…) Hodnota této knihy z dnešního pohledu nespočívá v autorčiných nadějích do budoucna formovaných křesťanstvím, ani v náhledu na Hitlera a jeho hnutí, nýbrž v autentičnosti hlasů, jimž Amy Buller dopřává prostor. (…)
Řada lidí má špatné tušení, nemohou však vědět, že skutečnost nakonec výrazně předčí jejich obavy, což jejich svědectvím jen dodává na působivosti. Ačkoliv Amy Buller rozpráví i s funkcionáři věrnými režimu a zavilými Hitlerovými příznivci, jež se s typicky britským smyslem pro realitu pokouší přivést k rozumu, vyvrací směsice výpovědí představu národa ochotných vykonavatelů. Osudy jednotlivců jsou spíše dokladem toho, za jak obtížných okolností zvládali běžní občané stavějící se kriticky k „strašáku nacismu“ všední život, vystavujíc se tak nezřídka značnému riziku.

Gina Thomas: „Sie ahnten noch nicht, was wirklich kommen würde“
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. srpna 2016

Ernestine Amy Buller
Finsternis in Deutschland. Was die Deutschen dachten. Interviews einer Engländerin 1934-1938
Elisabeth Sandmann Verlag, Mnichov, 2016
ISBN 978-3-9455-4309-2
352 stran


odkazy k tématu