Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Carolin Emcke
Gegen den Hass

© S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2016 Carolin Emcke: Gegen den Hass © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2016Carolin Emcke věnuje pozornost jak „institucionálnímu rasismu“ ve Spojených státech, tak ideologiím a strategiím teroristické organizace vystupující pod názvem „Islámský stát“, soustředí se však především na situaci v Německu, k níž se opakovaně vrací. Výchozím bodem je pro ni Německo, jež v průběhu tzv. uprchlické krize prodělalo viditelnou změnu: Německo, v němž se před ubytovnami pro uprchlíky, v internetových fórech, na veřejných prostranstvích i jinde „nepokrytě a bez zábran nenávidí“, kde „se řve, uráží a zraňuje“, a to v míře, kterou by si ještě před nedávnem nikdo nedokázal představit. (…)
V klimatu fanatismu hrají roli rovněž tajní přitakávači, diváci tleskající štvavé smečce v skrytu. Jsou to ti, jež druhé k nenávisti podněcují, jak Emcke výstižně uvádí. Také jim, resp. právě jim musí ti, kteří proti nenávisti chtějí něco dělat, vzít jejich sebejistotu. Jak k nenávisti přistupovat? Podle Emcke by prvním krokem mělo být, „že odmítneme její pozvání, abychom ji přijali za svou“. Což znamená, že na nenávist neplatí nenávist. Zároveň však není nutně zapotřebí lásky. Postup, který čerstvá nositelka Nobelovy ceny za mír navrhuje zvolit, může – obává se, působit skromně –, lze v něm však spatřovat stejně tak pragmatickou, jako elementární variantu lásky k bližnímu. Je to přesně to, co lidem zaslepeným nenávistí uniká – „dokonalý postřeh, nepolevující schopnost rozlišovat a pochybnost o sobě samém“.

Uwe Justus Wenzel: „Eine Art Nächstenliebe“
© Neue Zürcher Zeitung, 22. října 2016

Carolin Emcke
Gegen den Hass
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2016
ISBN 978-3-10-397231-3
240 stran


odkazy k tématu