Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Oliver Hilmes
Berlin 1936. Sechzehn Tage im August

© Siedler Verlag, München, 2016 Oliver Hilmes: Berlin 1936. Sechzehn Tage im August © Siedler Verlag, Mnichov, 2016K „polibkovému útoku“ dojde v předposlední den Olympijských her v průběhu plaveckých závodů. Hitler je usazen na čestném místě, když se do jeho řady probojuje americká turistka Carla de Vries. (…) „Polibkový útok“ zachycený ve zlomku záběru historického filmu objevil historik a spisovatel Oliver Hilmes. Spolu s dalšími dílky doplňujícími mozaiku vytvořil s jeho pomocí působivé panorama těchto šestnácti srpnových dnů roku 1936, během nichž se Německo snaží prezentovat jako oslnivý hostitel národů světa. Před zraky čtenářů defiluje hustý zástup nejrůznějších lidí, usměrňovaný přísným řádem literatury. (…) Jednou z hlavních postav je americký spisovatel Thomas Wolfe, přesvědčený obdivovatel Berlína, který na olympiádu dorazil na pozvání nakladatele Ernsta Rowohlta, a nyní se věnuje svým pravidelným aktivitám při návštěvě hlavního města: chodí od domu k domu, od baru k baru, od hospody k hospodě. Wolfe je jediný, kdo, jakkoli je mu to nepříjemné, tuší, že se zemí jeho srdce není něco v pořádku, že město zachvátila „nákaza ducha“. Režim přitom dělá vše pro to, aby se mu na šestnáct dnů podařilo zamaskovat rasismus, který v sobě ukrývá jako palivo. (…) Německo se drží zpátky, aby samo sobě a světu předstíralo letní idylu, zatímco potají spřádá první plány k rozpoutání války a nedaleko Berlína buduje koncentrační tábor Sachsenhausen.

Harald Jähner: „Nazideutschland fraß Kreide“
© Frankfurter Rundschau, 27. července 2016

Oliver Hilmes
Berlin 1936. Sechzehn Tage im August
Siedler Verlag, Mnichov, 2016
ISBN 978-3-82750-059-5
304 stran


odkazy k tématu