Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Yvonne Hofstetter
Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt

© C. Bertelsmann Verlag, München, 2016 Yvonne Hofstetter: Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt © C. Bertelsmann Verlag, Mnichov, 2016 Pokud bychom vizionářům ze Silicon Valley řekli, že jejich technologie nejsou humánní, pravděpodobně by s námi dokonce souhlasili. Nevnímali by to však jako hodnotící stanovisko. Jak ve své knize „Das Ende der Demokratie“ (Konec demokracie) píše Yvonne Hofstetter, nahlíží v Silicon Valley na člověka jako na dokonalý stroj, z něhož se ve střednědobém horizontu stane výběhový model: jedna z věcí v rámci „internetu všeho“. Silicon Valley je zde sice pouze šifrou pro globální proces, volba této metafory však rozhodně není náhodná. Podle Yvonne Hofstetter je to typicky americké myšlení, jež je hřebíčkem do rakve demokracie. Ve srovnání s její evropskou obdobou, upřednostňuje americká ústava volný obchod před lidskou důstojností ve smyslu svobody, jež na první místo staví svobodu státu. Digitální technologie napomáhá tomuto názoru ke globální hegemonii, když gigantům v oblasti IT umožňuje přeprogramovat stát a společnost podle jejich obchodního modelu. Dochází k nenápadné erozi demokratických principů a autonomie jednotlivce. Pokud nepřijde radikální změna, jsme na přímé cestě k diktatuře amerických IT koncernů.

Thomas Thiel: „In Algorithmen lässt sich alles verstecken“
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. října 2016

Yvonne Hofstetter
Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt
C. Bertelsmann Verlag, Mnichov, 2016
ISBN 978-3-570-10306-7
352 stran


odkazy k tématu