Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Jan-Werner Müller
Was ist Populismus?

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016 Jan-Werner Müller: Was ist Populismus? © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016 Populisté a populistické strany nejsou na vzestupu pouze ve většině evropských států, ale na celém světě. V některých zemích Jižní Ameriky a východní Evropy sestavují populisté vládu, ve Spojených státech bojuje Donald Trump o úřad prezidenta a v Německu si své příznivce získává pravicově extremistická AfD. Tento vývoj pobízí k otázkám: Kdy se z politiků stávají populisté? Jak jejich jednání ovlivňuje demokratické společnosti? Jak k populistům přistupovat „z hlediska demokratických principů“? Odpověď na tyto tři otázky se pokouší dát Jan-Werner Müller ve svém pregnantním a čtivě napsaném eseji. (…)
Součástí praxe populistického politika jsou tři strategie jednání: polarizace, moralizování a identifikace nepřítele. Podaří-li se jim získat moc, uplatňují populisté podle Müllera „zcela osobitý styl vládnutí“ doplněný o určité mocenské techniky směřující „k reálně aplikovanému antipluralismu“: Celý stát si nárokují pro sebe, „získávají si loajalitu na základě masového klientelismu“ a diskreditují jakoukoliv opozici. Z tohoto zjištění vyplývá Müllerova odpověď na druhou otázku: Byť populistická politika nemusí nutně vést k likvidaci demokratických společenství, poškozuje přesto trvale fungování každé reprezentativní demokracie.

Marian Nebelin: „Gute Wir gegen böse Andere“
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. října 2016

Jan-Werner Müller
Was ist Populismus?
Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016
ISBN 978-3-518-07522-7
160 stran


odkazy k tématu