Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Herfried Münkler, Marina Münkler
Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft

© Rowohlt Berlin Verlag, Berlin, 2016 Herfried Münkler, Marina Münkler: Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft © Rowohlt Berlin Verlag, Berlín, 2016„Die neuen Deutschen“ (Noví Němci) není knižním zpracováním katastrofickému filmu pojednávajícího o krizi. Spíše by se dalo říct, že kniha začíná tam, kde končí proud uprchlíků a přichází vlastní výzva: po jejich příchodu a přijetí – tedy s integrací. Volba názvu knihy se vydařila, vždyť poukazuje na fakt, že úspěšná integrace mění nejen nově příchozí, ale i starousedlíky, a tím i identitu celé společnosti. Připravenost integrovat se na straně jedné vyžaduje přijetí na straně druhé. Vedle státní a hospodářské roviny ovlivňuje úspěšnost integrace zásadním způsobem rovina občanské společnosti.
Jména Herfrieda a Mariny Münklerových, profesora politické teorie na Humboldtově univerzitě v Berlíně a profesorky literární vědy na Technické univerzitě v Drážďanech, slibují analytickou racionalitu namísto vzrušených emocí. Jejich kniha – ve výsledku vyvážená obhajoba otevřenosti světu a snahy o vzájemné přiblížení – přináší výčet výzev z toho plynoucích a po úvodních stránkách, na nichž se občas ztrácí nit, předkládá návrhy řešení.

Victor Mauer: „Mehr Ratio, weniger Emotionalität“
© Neue Zürcher Zeitung, 28. srpna 2016

Herfried Münkler, Marina Münkler
Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft
Rowohlt Berlin Verlag, Berlín, 2016
ISBN 978-3-87134-167-0
333 stran


odkazy k tématu