Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Margarete Stokowski
Untenrum frei

© Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2016 Margarete Stokowski: Untenrum frei © Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2016 Jak děvčata jaksi mimochodem dojdou k závěru, že jejich těla jsou z podstaty nedostatečná a vyžadují úpravu a vylepšení, popisuje pregnantně a zcela bez emocí autorka proslavená svými sloupky pro „taz“ a „Spiegel Online“. Přitom jí samozřejmě nejde o to zatratit líčidla, vysoké podpatky či vyholená podpaží. Spíše ji zajímá otázka, kde vede hranice mezi vlastními představami o kráse a společenským tlakem, s nímž se ztotožňujeme. „Vše, co stojí na dobrovolném základu a co jsme si vědomě vybrali sami, získává na atraktivitě – základním předpokladem však je, abychom znali alternativy“, píše Stokowski.
Pochybuje o tom, že by mladé ženy měly dostatečné povědomí o alternativách ke stereotypním obrazům rolí – o skutečné svobodě volby tedy nemůže být řeč. Tato nesvoboda je pak odrazem absence svobody na celospolečenské úrovni. „Nemůžeme být svobodni jako jednotlivci, nejsme-li svobodni jako celek“, zní ústřední teze její knihy. Vzhledem k tomu, že tato nesvoboda se týká stále ještě více žen než mužů, je její perspektiva jednoznačně feministická.

Nadine Lange: „Aus die Maus“
© Der Tagesspiegel, 29. září 2016

Margarete Stokowski
Untenrum frei
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2016
ISBN 978-3-498-06439-6
256 stran


odkazy k tématu