Naučná literatura– společnost, biografie, životopisy, dějiny literatury a dějiny

Wolf Biermann: Warte nicht auf bessere Zeiten. Die Autobiographie © Propyläen Verlag, Berlín, 2016

Wolf Biermann
Warte nicht auf bessere Zeiten. Die Autobiographie

Wolf Biermann, který zanedlouho oslaví osmdesáté narozeniny, vyhledával po celý život záři reflektorů. A dostalo se mu jí i poté, co na něho reflektory přestaly mířit. O každém aspektu své životní dráhy ochotně a obšírně informoval v bezpočtu vyjádření, replik, článků a interview. Krom toho je jasné, že člověkem je již jen způli, z té druhé se už stal mýtem. Je básníkem, jemuž se jeho písněmi a nepoddajností podařilo, když ne přímo svrhnout jeden stát (NDR), tak jím alespoň silně otřást.více ...
Heinz Bude: Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2016

Heinz Bude
Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen

„Národ chápe většinu věcí špatně, ale cítí je správně“ – s tímto názorem Kurta Tucholského by sociolog Heinz Bude jistě souhlasil. Koneckonců jeho nová kniha, která s rozsahem 120 stran čistého textu (bez poznámek pod čarou) vypadá skutečně prakticky, sama utahuje šroub ještě o jednu otáčku. (…) Za tímto účelem dochází ze všeho nejdříve ke klasifikaci: Autor odlišuje „antikapitalistu“ od „systémového fatalisty“. Ten první je součástí „společnosti nedůvěry“, nedovede se rozhodnout ani pro přitakání světu, ani pro jeho odmítnutí, odmítá komercializaci, připadá si vykořeněný a je s oblibou univerzálně rozhořčený.více ...
Ernestine Amy Buller: Finsternis in Deutschland. Was die Deutschen dachten. Interviews einer Engländerin 1934-1938 © Elisabeth Sandmann Verlag, Mnichov, 2016

Ernestine Amy Buller
Finsternis in Deutschland. Was die Deutschen dachten.
Interviews einer Engländerin 1934-1938

Během let předcházejících vypuknutí války v roce 1939 usilovala Amy Buller jako organizátorka německo-britských konferencí v naději, že válce lze stále ještě zabránit, o hlubší porozumění mezi oběma zeměmi. Svou knihu napsala s pohledem upřeným do budoucnosti, v níž temnota ustoupila světlu. (…) Hodnota této knihy z dnešního pohledu nespočívá v autorčiných nadějích do budoucna formovaných křesťanstvím, ani v náhledu na Hitlera a jeho hnutí, nýbrž v autentičnosti hlasů, jimž Amy Buller dopřává prostor. (…)více ...
Birgit Dankert: Michael Ende. Gefangen in Phantasien © Lambert Schneider Verlag, Darmstadt, 2016

Birgit Dankert
Michael Ende. Gefangen in Phantasien

Kdo byl Michael Ende? (…) O Endeho životě máme zatím k dispozici pouze biografii, kterou napsal jeho spolužák, Peter Boccarius, a která navíc končí rokem, jímž začíná Endeho úspěch: 1960. (Birgit) Dankert může svou knihu opřít o důkladné rešerše, které ji dovedly například k rukopisům a dopisům v Německém literárním archivu v Marbachu, k pozůstalosti v Mezinárodní knihovně pro mládež v Mnichově, do archivů Bavorského rozhlasu a, v neposlední řadě, k řadě Endeho souputníků... (...) Jen minimum spisovatelů se podobá postavám, které vymysleli. V případě Michaela Endeho je rozdíl přesto překvapivý.více ...
Carolin Emcke: Gegen den Hass © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2016

Carolin Emcke
Gegen den Hass

Carolin Emcke věnuje pozornost jak „institucionálnímu rasismu“ ve Spojených státech, tak ideologiím a strategiím teroristické organizace vystupující pod názvem „Islámský stát“, soustředí se však především na situaci v Německu, k níž se opakovaně vrací. Výchozím bodem je pro ni Německo, jež v průběhu tzv. uprchlické krize prodělalo viditelnou změnu: Německo, v němž se před ubytovnami pro uprchlíky, v internetových fórech, na veřejných prostranstvích i jinde „nepokrytě a bez zábran nenávidí“, kde „se řve, uráží a zraňuje“, a to v míře, kterou by si ještě před nedávnem nikdo nedokázal představit. (…)více ...
Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft © Transcript Verlag, Bielefeld

Karl Hepfer
Verschwörungstheorien.
Eine philosophische Kritik der Unvernunft

Navzdory troufalostem, jež je v oblasti rozumového poznávání doprovázejí, se spiklenecké teorie těší již několik let rostoucí oblibě. Bez vítězného tažení internetu by byl tento vzestup nemožný. Zatímco dříve musel osamělý spiklenecký teoretik platit cenu značné sociální izolace, stačí dnes jen pár kliknutí, aby se i pro ta nejabsurdnější přesvědčení našel značný počet stejně smýšlejících. S tímto vysvětlením se však Hepfer spokojit nehodlá.více ...
Oliver Hilmes: Berlin 1936. Sechzehn Tage im August © Siedler Verlag, Mnichov, 2016

Oliver Hilmes
Berlin 1936. Sechzehn Tage im August

K „polibkovému útoku“ dojde v předposlední den Olympijských her v průběhu plaveckých závodů. Hitler je usazen na čestném místě, když se do jeho řady probojuje americká turistka Carla de Vries. (…) „Polibkový útok“ zachycený ve zlomku záběru historického filmu objevil historik a spisovatel Oliver Hilmes. Spolu s dalšími dílky doplňujícími mozaiku vytvořil s jeho pomocí působivé panorama těchto šestnácti srpnových dnů roku 1936, během nichž se Německo snaží prezentovat jako oslnivý hostitel národů světa. Před zraky čtenářů defiluje hustý zástup nejrůznějších lidí, usměrňovaný přísným řádem literatury. (…)více ...
Yvonne Hofstetter: Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt © C. Bertelsmann Verlag, Mnichov, 2016

Yvonne Hofstetter
Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt

Pokud bychom vizionářům ze Silicon Valley řekli, že jejich technologie nejsou humánní, pravděpodobně by s námi dokonce souhlasili. Nevnímali by to však jako hodnotící stanovisko. Jak ve své knize „Das Ende der Demokratie“ (Konec demokracie) píše Yvonne Hofstetter, nahlíží v Silicon Valley na člověka jako na dokonalý stroj, z něhož se ve střednědobém horizontu stane výběhový model: jedna z věcí v rámci „internetu všeho“. Silicon Valley je zde sice pouze šifrou pro globální proces, volba této metafory však rozhodně není náhodná. Podle Yvonne Hofstetter je to typicky americké myšlení, jež je hřebíčkem do rakve demokracie.více ...
Navid Kermani: Einbruch der Wirklichkeit. Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016

Navid Kermani
Einbruch der Wirklichkeit.
Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa

Ne, Navid Kermani nechce být žádný „chytrák“, nepatří k lidem, kteří by o uprchlické problematice 15 let mlčeli a teď se vytasili s „nějakými přemoudřelými kecy“. (…) Osmačtyřicetiletému autorovi nedopřávají témata migrace a útěku se svými rozhodně nikoli dočasnými krutostmi klidu už více než desetiletí. A tak se potuloval kolem plotů z ostnatého drátu španělských enkláv Ceuta a Melilla v Maroku... (...) Na konci září 2015 se Kermani znovu vydal na cestu. Jeho řeč u příležitosti udělení Mírové ceny německých knihkupců byla hotová, říká.více ...
Jörg Magenau: Princeton 66. Die abenteuerliche Reise der Gruppe 47 © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2016

Jörg Magenau
Princeton 66. Die abenteuerliche Reise der Gruppe 47

Nápad vnímat Princeton, tento „nejbláznivější moment v dějinách německé literární historie od roku 1945“ (F. C. Delius), jako klíčový okamžik Skupiny 47, není nový. Byly o něm napsány celé germanistické knihovny. A přece získala partie v Princetonu teprve díky knížečce Jörga Magenaua svůj vlastní, důstojný literární pomník.

(…)Magenau dává chytře najevo, že ony tři dny v Princetonu dokumentuje kompletně „relive“, kupříkladu, když odsuzuje Richterův výrok na adresu Handkeho (do dvou let zapomenutý).více ...
Martin Mittelmeier: DADA. Eine Jahrhundertgeschichte © Siedler Verlag, Mnichov, 2016

Martin Mittelmeier
DADA. Eine Jahrhundertgeschichte

V roce 1918 přednesl Richard Huelsenbeck v Berlíně „Dadaistický manifest“, podepsali ho Rumun Tristan Tzara, George Grosz, Franz Jung, Raoul Hausmann, Hans Arp a jeho žena Sophie Taeuberová. Ale už předtím přečetl Hugo Ball v Curychu na „Prvním dada večeru“ „Úvodní manifest“: „Jak dosáhnout věčné blaženosti? Tím, že se řekne dada. Jak se stát slavným? Tím, že se řekne dada. Ušlechtilým chováním a jemnou slušností. Až k zešílení, až k bezvědomí. Jak se lze zbavit všeho, co je cítit žurnalismem a červy, všeho hezkého a úhledného, všeho moralistického a zdobeného?více ...
Jan-Werner Müller: Was ist Populismus? © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016

Jan-Werner Müller
Was ist Populismus?

Populisté a populistické strany nejsou na vzestupu pouze ve většině evropských států, ale na celém světě. V některých zemích Jižní Ameriky a východní Evropy sestavují populisté vládu, ve Spojených státech bojuje Donald Trump o úřad prezidenta a v Německu si své příznivce získává pravicově extremistická AfD. Tento vývoj pobízí k otázkám: Kdy se z politiků stávají populisté? Jak jejich jednání ovlivňuje demokratické společnosti? Jak k populistům přistupovat „z hlediska demokratických principů“? Odpověď na tyto tři otázky se pokouší dát Jan-Werner Müller ve svém pregnantním a čtivě napsaném eseji. (…)více ...
Herfried Münkler, Marina Münkler: Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft © Rowohlt Berlín Verlag, Berlin, 2016

Herfried Münkler, Marina Münkler
Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft

„Die neuen Deutschen“ (Noví Němci) není knižním zpracováním katastrofickému filmu pojednávajícího o krizi. Spíše by se dalo říct, že kniha začíná tam, kde končí proud uprchlíků a přichází vlastní výzva: po jejich příchodu a přijetí – tedy s integrací. Volba názvu knihy se vydařila, vždyť poukazuje na fakt, že úspěšná integrace mění nejen nově příchozí, ale i starousedlíky, a tím i identitu celé společnosti. Připravenost integrovat se na straně jedné vyžaduje přijetí na straně druhé. Vedle státní a hospodářské roviny ovlivňuje úspěšnost integrace zásadním způsobem rovina občanské společnosti.více ...
Claus Offe: Europa in der Falle © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016

Claus Offe
Europa in der Falle

Europa in der Falle (Evropa v pasti), tak se jmenuje nová kniha politologa Clause Offeho, jejíž titul přesně uhodil hřebíček na hlavičku. Zavedením eura vmanévrovala Evropská unie sebe samu do obtížné situace, z níž není ani cesty zpátky, ani vpřed. Eurozóna se teď dělí na vítěze a poražené. Sever, zvláště Německo, se vyhřívá na sluneční palubě a profituje z eura, zatímco „jižní země“, zbavené s ohledem na peněžní politiku vlivu, nejsou schopny dohlédnout pevniny a uchylují se k protestům. (…) Výsledky jsou patrné všude. V lodní brázdě vleklé krize se pravicové strany „dovolávají ochranných funkcí teritoriálních hranic pro ekonomiku, politiku a kultura a usilují o jejich obnovení “.více ...
Wolfram Siemann: Metternich. Stratege und Visionär © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016

Wolfram Siemann
Metternich. Stratege und Visionär

Být nemoderním, a ještě k tomu nepochopeným: tento pocit znal nejnenáviděnější politik své doby až příliš dobře. Metternich, to zní až do dnešních dob po cenzuře a sledování, tajné policii, celoevropském potlačování svobody a národního sebeurčení, po rakouském reakcionismu, který chránil zpráchnivělou budovu habsburské říše za každou cenu před zaslouženým zánikem. Metternich je bad guy německých dějin, v každé učebnici dějepisu přítomný coby padouch. (…) Avšak Metternich byl docela jiný, než jsme si až dosud mysleli. To nyní přesvědčivě tvrdí přelomová biografie emeritního mnichovského historika Wolframa Siemanna – první významné dílo na toto téma od devadesátých let.více ...
Margarete Stokowski: Untenrum frei © Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2016

Margarete Stokowski
Untenrum frei

Jak děvčata jaksi mimochodem dojdou k závěru, že jejich těla jsou z podstaty nedostatečná a vyžadují úpravu a vylepšení, popisuje pregnantně a zcela bez emocí autorka proslavená svými sloupky pro „taz“ a „Spiegel Online“. Přitom jí samozřejmě nejde o to zatratit líčidla, vysoké podpatky či vyholená podpaží. Spíše ji zajímá otázka, kde vede hranice mezi vlastními představami o kráse a společenským tlakem, s nímž se ztotožňujeme. „Vše, co stojí na dobrovolném základu a co jsme si vědomě vybrali sami, získává na atraktivitě – základním předpokladem však je, abychom znali alternativy“, píše Stokowski.více ...