Szakkönyvek – társadalmi kérdésekről, irodalom- és kultúrtörténetről, életrajzok

Wolfram Siemann
Metternich. Stratéga és látnok

© C. H. Beck Verlag, München, 2016 Wolfram Siemann: Metternich. Stratéga és látnok © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2016Korszerűtlennek lenni, és értetlensége ütközni mindenütt – jól ismerte ezt az érzést Metternich, korának leggyűlöltebb politikusa. Nevével mindmáig a cenzúrát és a titkosrendőri megfigyelést, a szabadság és a nemzeti önrendelkezés egész Európára kiterjedő elnyomását kapcsoljuk össze, benne látjuk azt az osztrák reakcióst, aki bármi áron igyekezett megmenteni a Habsburg-birodalom roskatag épületét a jól megérdemelt összeomlástól. Metternich mindmáig a német történetírás rosszfiúja, és sötét alakként kísért az iskolai tankönyvekben. (…) Metternich azonban merőben más volt, mint amilyennek eddig láttuk. Legalábbis ezt állítja – mégpedig meggyőző módon – a nyugdíjas müncheni történész, Wolfram Siemann úttörő jelentőségű életrajza: az első jelentős Metternich-életrajz kilencven esztendeje. Siemann (a jegyzeteket is beleszámítva) csaknem ezer oldalon, a legapróbb részletekre is kiterjedően tárgyalja az 1773-ban született államférfi pályafutását, és levéltári kutatásaira alapozva igyekszik számos új dokumentum, illetve levél alapján eloszlatni a legendákat és előítéleteket. Egy teljes korszak tükröződik ebben a lenyűgöző, részletgazdag könyvben: az 1789-es forradalmat megelőző időktől egészen a Bismarck vezette birodalmi egyesítés előestjéig. (…) Metternich egyedülálló módon ismerte fel mind Napóleon zsenialitását, mind pedig a korlátait: krimihez méltó izgalommal követheti nyomon az olvasó, ahogyan a sorozatos vereségek ellenére az évek során Metternich egyre inkább sarokba szorította a császárt, és külügyminiszteri minőségében 1809 után összekovácsolta ellene az európai koalíciót.

Alexander Camann: „Gerechtigkeit für ein Genie“
(„Igazságot egy zseninek“)
© Die ZEIT, 2016. március 05.

Wolfram Siemann
Metternich. Stratéga és látnok
C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2016
ISBN 978-3-406-68386-2
983 oldal

kapcsolódó linkek