Literatura faktu – społeczeństwo, biografie, historia literatury i kultury

Karl Hepfer
Verschwörungstheorien.
Eine philosophische Kritik der Unvernunft

© Transcript Verlag, Bielefeld Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft © Transcript Verlag, BielefeldOd kilku lat, mimo ostrej krytyki, rośnie popularność teorii spiskowych, co nie byłoby możliwe bez wszechobecnego Internetu. O ile dawniej pojedynczy zwolennicy teorii spiskowych narażali się na daleko idącą izolację społeczną, obecnie wystarczy kilka kliknięć, by dla najbardziej nawet bezsensownych przekonań pozyskać znaczną liczbę osób o podobnych przekonaniach. Hepfer nie zadowala się jednak taką diagnozą. Jego zdaniem wiara w objaśniającą moc teorii spiskowych wynika z nieumiejętnością zmierzenia się ze współczesnym poglądem, że jedynym sensem życia jest jego spełnienie.

Teorie spiskowe interpretowane w taki sposób okazują się funkcjonalnymi ekwiwalentami religii. Według Hepfera zarówno jedne jak i drugie, porządkując rzeczywistość w sensowną całość w oparciu o wyznaczony z góry plan, zaspokajają nadmierną, a świadczącą o niedojrzałości intelektualnej potrzebę orientacji.

Michael Pawlik: „Wer steckt dahinter“
© Die Welt, 06 lutego 2016

Karl Hepfer
Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft
Transcript Verlag, Bielefeld
ISBN 978-3-8376-3102-9
192 str.

Linki