Beletrie – romány, povídky

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit

© Verlage Suhrkamp und Piper, Berlin/ München, 2017Ingeborg Bachmann: Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit © Verlage Suhrkamp und Piper, Berlín/ Mnichov, 2017 Ve hře je mnoho skrupulí, jež je třeba vzít v úvahu, když se v novém vydání a redakční úpravě či dokonce vůbec poprvé veřejnosti předkládají dopisy a texty Ingeborg Bachmannové, tragicky zesnulé v roce 1973. A jako by sami sobě chtěli dodat odvahu, vybrali vydavatelé pod vedením salcburského germanisty Hanse Höllera hned na začátku z archívu soukromé věci z autorčiných nejhorších let. Věci, které jsme dosud nikdy nečetli.
Jedná se o záznamy snů, dopisy a projevy z doby jejího velkého zhroucení po rozchodu s Maxem Frischem v roce 1962. „Male oscuro“ se jmenuje kniha pojednávající o „temném zlu“, které Bachmannovou až do smrti už nikdy opravdu neopustilo. Jsou to obžaloby medicíny a konejšení sama sebe, zápisky z klinik a terapií, z vězení duše, k němuž neexistuje žádný klíč. (…) Ve dvou textech podobajícím se projevům popisuje Bachmannová terapeutické peklo, jež si prožila, protože medicína nevnímá fyzickou a psychickou stránku člověka jako celek. Její vypořádávání se s nedorozuměními a chybnými diagnózami jak se zdá předběhlo svou dobu ve stejné míře, v níž naopak sny zůstávají připoutány k minulosti.

Paul Jandl: „Ich fahre Ski auf einem Satz“
© Neue Zürcher Zeitung, 25. února 2017

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit
Verlage Suhrkamp und Piper, Berlín/ Mnichov, 2017
ISBN 978-3-518-42602-9
259 stran