Beletrie – romány, povídky

Gerhard Henschel
Arbeiterroman

© Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg, 2017 Gerhard Henschel: Arbeiterroman © Hoffmann & Campe Verlag, Hamburk, 2017 Tento román pojednává stejně jako šest předchozích objemných svazků autorovy kroniky blahobytné Spolkové republiky o tmelu klasické středostavovské rodiny, jeho rodině… (…). Od generace prarodičů byla v Henscheho rodině vyměřována a zaříkávána jednotvárnost, ve stavebních i milostných denících, fotoalbech a dlouhých dopisech. Z materiálu, který Henschel posbíral a vytřídil ve svém sklepě, stejně jako z intenzivních rešerší v městské knihovně zaměřených na výrobky, politické události a pragmatické dobové jevy, rekonstruuje svou minulost tempem „jeden a půl stránky za den“, s nárokem všechno popsat „pokud možno jedna ku jedné“ tak, jak to bylo. Zúčastnění dostávají „své“ pasáže dokonce k přečtení, aby opravili, co vědí lépe. Tak vzniká vír zúčastněnosti, jež nám prezentuje Německo 20. století v jeho potěšitelně mnohovrstevnaté normálnosti. Kletba autentičnosti, kvůli níž si jiní autoři raději vymýšlejí, než aby namáhavě rešeršovali, je u Gerharda Henschela požehnáním. Autor navíc přidává jemné satirické komentáře, jimiž potírá vše vychloubačné a veškeré lidské chyby pak vypadají mile a příjemně. Každou noc až do ranních hodin tak spřádá ve sklepě rodinného domu preciznost a vtip. Život dělníka, jak nyní stojí i v knize.

Till Briegler: „Alleskleber“
© Süddeutsche Zeitung, 21. března 2017

Gerhard Henschel
Arbeiterroman
Hoffmann & Campe Verlag, Hamburk, 2017
ISBN 9783455405750
530 stran


odkazy k tématu