Beletrie – romány, povídky

Dirk Kurbjuweit
Die Freiheit der Emma Herwegh

© Carl Hanser Verlag, München, 2017 Dirk Kurbjuweit: Die Freiheit der Emma Herwegh © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017Román pojednává o marných bojích a strašlivé lásce demokratického revolučního básníka Georga Herwegha a jeho ženy Emmy. Jejich společný příběh je tvořen politickou fraškou a soukromou tragédií. Pojednává o emancipaci a nových začátcích, ale i o ničivé vášni: o nesebekritičnosti na jeho a nesobeckosti na její straně. Kurbjuweit nazval svůj román „Die Freiheit der Emma Herwegh“ (Svoboda Emmy Herweghové), třebaže současníci této statečné ženě předhazovali, že ze sebe učinila otrokyni svého muže. (…)
Četla jeho básně, zamilovala se do jeho touhy po svobodě a poznala v něm muže, za něhož se může provdat, aniž by to z ní učinilo jednu z členek berlínské společnosti redukovanou na sporák, domácnost a mateřství. Své politické ambice, své sympatie vůči demokratickým snahám předbřeznového hnutí mohla realizovat pouze jako vdaná žena. (…) Kurbjuweitův román je strhující a místy se čte jako dobrá kolportážní literatura. Autor napsal milostné drama v několika aktech, u nějž ani voyeuristická veřejnost nezůstane nezúčastněná.

Jörg Magenau: „Auf den Barrikaden des Herzens“
© Süddeutsche Zeitung, 21. února 2017

Dirk Kurbjuweit
Die Freiheit der Emma Herwegh
Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017
ISBN 978-3-446-25464-0
336 stran


odkazy k tématu