Beletrie – romány, povídky

Eva Menasse
Tiere für Fortgeschrittene

© Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln, 2017 Eva Menasse: Tiere für Fortgeschrittene © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2017 Tak je to kletba, nebo požehnání? „Poslední dobou se nedá vůbec na ničem shodnout,“ stěžuje si hostitelka, když se v okruhu přátel drolí poslední jistoty: Měly by zprávy o zločinech obsahovat i národnost pachatele, nebo je to, jak si jeden z hostů myslí, rasistické a svědčící o předsudcích? (…) Je tato kontroverznost svědectvím o tom, jak se domnívá jiný, že to „i mezi námi začíná být stále pravičáčtější“? Nebo by se lidé měli, tak jako Nora, radovat, že v rozhovorech „výjimečně o něco jde“? (…)
Otázce, zda je to smysluplný přístup a kam v konečném důsledku vede, dává nový svazek povídek Evy Menasse vnější strukturu. Jmenuje se „Tiere für Fortgeschrittene“ (Zvířata pro pokročilé), jednotlivé kapitoly nesou názvy jako „Housenky“, „Ovce“, Hadi“ nebo, tak jako Nořin příběh, „Žraloci“, a každému z o osmi textů předchází krátká vědecká zpráva pojednávající o zvířatech. O kachnách, které umějí mít ve spaní bděle otevřené jedno oko, o muži, jenž se pokouší dýcháním z úst do úst zachránit přejetou vačici, nebo o motýlech občerstvujících se z krokodýlích slz. (…) Velkým plusem svazku však jsou miniatury rodinných propletenců, generačních a párových závislostí, nejisté půdy, na niž vstoupíme, vážeme-li se na někoho, o kom nevíme, jak dlouho a jak vážně bude naši připravenost opětovat.

Meike Fessmann: „Wer die Ente stört“
© Süddeutsche Zeitung, 21. března 2017

Eva Menasse
Tiere für Fortgeschrittene
Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln, 2017
ISBN 9783462047912
317 stran


odkazy k tématu