Beletrie – romány, povídky

Ingeborg Bachmann: Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit © Verlage Suhrkamp und Piper, Berlín/ Mnichov, 2017

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit

Ve hře je mnoho skrupulí, jež je třeba vzít v úvahu, když se v novém vydání a redakční úpravě či dokonce vůbec poprvé veřejnosti předkládají dopisy a texty Ingeborg Bachmannové, tragicky zesnulé v roce 1973. A jako by sami sobě chtěli dodat odvahu, vybrali vydavatelé pod vedením salcburského germanisty Hanse Höllera hned na začátku z archívu soukromé věci z autorčiných nejhorších let. Věci, které jsme dosud nikdy nečetli.více ...
Lukas Bärfuss: Hagard © Wallstein Verlag, Göttingen, 2017

Lukas Bärfuss
Hagard

Na necelých 180 stranách rozvíjí Bärfuss příběh, který se odehrál během několika málo březnových dní ve městě, „v němž je lhostejnost přetrvávajícím postojem“. Práce, kontakty, každodenní život, vše je na tomto místě podřízeno produktivitě. A přesto se při čtení vkrádají pochybnosti, zda nekonečný blahobyt a společenská bezstarostnost nebudou brzy minulostí. (…)více ...
Zsuzsa Bánk: Schlafen werden wir später © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2017

Zsuzsa Bánk
Schlafen werden wir später

Dvě dívky, od dětství blízké přítelkyně – to byly hlavní hrdinky úspěšného románu Zsuz¬si Bánk Světlé dny, který vyšel v roce 2011 (česky 2013 Host). Také Már¬ta a Jo-han¬na, hrdinky její nové knihy, jsou odmalička nejlepší kamarádky. Mezitím však dospěly, je jim pětačtyřicet a bolestně si uvědomují, že jejich život je napůl pryč.více ...
Olga Grjasnowa: Gott ist nicht schüchtern © Aufbau Verlag, Berlín, 2017

Olga Grjasnowa
Gott ist nicht schüchtern

Ve svém třetím románu „Gott ist nicht schüchtern“ (Bůh není nesmělý) stvořila Olga Grjasnowa obzvláště ostrý předěl mezi společenskou a životopisnou výchozí pozicí svých protagonistů a jejich dalším životním příběhem. Mezi roky 2011 a 2016 přijdou Hammoudi a Amal o všechno, co tvořilo jejich dosavadní existenci. (…)více ...
Gerhard Henschel: Arbeiterroman © Hoffmann & Campe Verlag, Hamburk, 2017

Gerhard Henschel
Arbeiterroman

Tento román pojednává stejně jako šest předchozích objemných svazků autorovy kroniky blahobytné Spolkové republiky o tmelu klasické středostavovské rodiny, jeho rodině… (…). Od generace prarodičů byla v Henscheho rodině vyměřována a zaříkávána jednotvárnost, ve stavebních i milostných denících, fotoalbech a dlouhých dopisech. Z materiálu, který Henschel posbíral a vytřídil ve svém sklepě, stejně jako z intenzivních rešerší v městské knihovně zaměřených na výrobky, politické události a pragmatické dobové jevy, rekonstruuje svou minulost tempem „jeden a půl stránky za den“, s nárokem všechno popsat „pokud možno jedna ku jedné“ tak, jak to bylo.více ...
Juliana Kálnay: Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens © Klaus Wagenbach Verlag, Berlín, 2017

Juliana Kálnay
Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens

Svět v domě číslo 29 je vzhůru nohama: Muž, který se pomalu mění ve strom. Jiný, který se nastěhuje do výtahu. Dítě, jež beze stopy zmizí a jako krtek se schovává v dírách. Fotograf ze suterénu, který se svou rodinou žije v dokonalé tmě. A bratři-dvojčata ve druhém patře vpravo, kteří jsou možná jednou a téže osobou. Debutový román Juliany Kálnay „Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens“ (Krátká kronika postupného mizení) připomíná hemžení groteskních scén a záhadných postav, jež spojuje pouze dům, který obývají. (…)více ...
Anna Kim: Die große Heimkehr © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2017

Anna Kim
Die große Heimkehr

Vzhledem k rychlé kariéře výrazu „postfaktický“ bychom si mohli myslet, že žádné dvacáté století neexistovalo. Žádné lži za časů válek, žádné převýchovné tábory a ministerstva propagandy (…). Román Anny Kim „Die große Heimkehr“ (Velký návrat domů) nám v tomto ohledu uděluje hned dvojí lekci z historie. Autorce se podařilo napsat vypravěčsky napínavý a názorný úvod do korejských dějin, o něž bojuje propaganda. Anna Kim se v Koreji v roce 1977 narodila, v roce 1979 se s rodinou vystěhovala zprvu do Německa a posléze do Rakouska. (…)více ...
Dirk Kurbjuweit: Die Freiheit der Emma Herwegh © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017

Dirk Kurbjuweit
Die Freiheit der Emma Herwegh

Román pojednává o marných bojích a strašlivé lásce demokratického revolučního básníka Georga Herwegha a jeho ženy Emmy. Jejich společný příběh je tvořen politickou fraškou a soukromou tragédií. Pojednává o emancipaci a nových začátcích, ale i o ničivé vášni: o nesebekritičnosti na jeho a nesobeckosti na její straně. Kurbjuweit nazval svůj román „Die Freiheit der Emma Herwegh“ (Svoboda Emmy Herweghové), třebaže současníci této statečné ženě předhazovali, že ze sebe učinila otrokyni svého muže. (…)více ...
Jonas Lüscher: Kraft © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Jonas Lüscher
Kraft

Muž, o něhož zde jde, ví, co chce, má nápady a schopnost se prosadit, má tedy sílu – na delší dobu. Avšak od chvíle, co se usadil ve své kariéře a uskutečnil svoje měšťácké rodinné sny, přešlapuje dosti nespokojeně na místě. Starý kamarád ze studií István, žijící v USA, mu zprostředkuje lákavou nabídku. Za přesvědčivou odpověď na otázku, proč je všechno, co je, dobré a přesto to lze zlepšit, byl vypsán jeden milion dolarů. (…)více ...
Eva Menasse: Tiere für Fortgeschrittene © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2017

Eva Menasse
Tiere für Fortgeschrittene

Tak je to kletba, nebo požehnání? „Poslední dobou se nedá vůbec na ničem shodnout,“ stěžuje si hostitelka, když se v okruhu přátel drolí poslední jistoty: Měly by zprávy o zločinech obsahovat i národnost pachatele, nebo je to, jak si jeden z hostů myslí, rasistické a svědčící o předsudcích? (…) Je tato kontroverznost svědectvím o tom, jak se domnívá jiný, že to „i mezi námi začíná být stále pravičáčtější“? Nebo by se lidé měli, tak jako Nora, radovat, že v rozhovorech „výjimečně o něco jde“? (…)více ...
Jochen Schmidt: Zuckersand © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Jochen Schmidt
Zuckersand

Otec, který v románu Jochena Schmidta „Zuckersand“ postrkuje syna velkoměstskou džunglí – zprvu v kočárku, potom na odstrkovadle a odrážedle – tento otec je šprýmař s dokonalým smyslem pro pointu. Tedy na jedné straně. Ale to se týká pouze stránky, již staví na odiv, neboť jinak máme co do činění s podivínským berlínským kreativcem, jenž žije ve svých vlastních světech a ujímá se péče o potomstvo, zatímco se jeho přítelkyně a matka dítěte Klara věnuje solidnímu zaměstnání na památkovém úřadě.více ...
Martin Walser: Statt etwas oder Der letzte Rank © Rowohlt Verlag, Reinbek u Hamburku, 2017

Martin Walser
Statt etwas oder Der letzte Rank

Na rozdíl od svého antipoda Güntera Grasse, který se projevoval opozičně a přitom vždycky plul s hlavním proudem, Walser nikdy nedopadal na všechny čtyři jako kočka, nýbrž se chytal do z části vlastnoručně postavených pastí. Těžko říct, co z toho byla věrnost principům a co taktická neobratnost. Bolestivá ohlédnutí se za všemi těmito procesy pronikají knihou těsně pod povrchem její hlásané uvolněnosti. A pak je tu samozřejmě kapitola Walser a ženy. Zde se čtenáři nabízí, třebaže v anonymizované a anekdotizované podobě, přece jenom cosi na způsob vzpomínek na konkrétní zážitky.více ...
Anne Weber: Kirio © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2017

Anne Weber
Kirio

Na tak lehkonohý kabinetní kousek na pomezí pohádky pro děti, pitoreskního románu, podobenství o životní moudrosti a hagiografie jsme mezi významnou románovou tvorbou posledních let dávno nenarazili. Ve svém příběhu ze života úžasného budižkničemu vytvořila autorka malý zázrak (…). Se životními plány, přesvědčeními, silou prosadit se, cílevědomostí, vůbec s cíli jako takovými si na toto stvoření jménem Kirio nepřijdete. Poflakuje se po světě, nejraději chodí po rukou, bere věci tak, jak přicházejí, chlad, hlad a štěnice v jeskyni v Ardèche, v níž nějaký čas žije, stejně jako v maličké mansardě v Paříži, kde hraje na ulici na flétnu: koktání a vzlykání, zároveň smích a pláč.více ...
Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol © Rowohlt Verlag, Reinbek u Hamburku, 2017

Natascha Wodin
Sie kam aus Mariupol

Natascha Wodin je dcera ukrajinského nuceně nasazeného dělníka, jedna z mnoha milionů lidí, které do Německa deportovali národní socialisté. Tím, že vyjímá svou matku z anonymity, ukazuje osud, který podobně zasáhl řadu jiných, osud, o němž de facto neexistují žádná literární svědectví. (…). Natascha Wodin tuto literární mezeru zaplňuje. (…) Spisovatelka dlouho nevěděla, že je dítětem nuceně nasazených, věděla pouze, „že patřím k podřadné sortě lidí, k jakémusi odpadu, který zůstal po válce“.více ...