Szépirodalom – Regények, elbeszélések

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Feljegyzések a betegség időszakából

© Verlage Suhrkamp und Piper, Berlin/ München, 2017 Ingeborg Bachmann: Male oscuro. Feljegyzések a betegség időszakából © Suhrkamp és Piper Könyvkiadó, Berlin / München, 2017Olyan vállalkozás ez, az 1973-ban tragikus körülmények között elhunyt Ingeborg Bachmann szövegeinek és leveleinek első nyilvánosan hozzáférhető kiadása, amelynek kapcsán óhatatlanul sok szó kell hogy essék a legkülönfélébb kétségekről és fenntartásokról. És mintha csak önmaguk bátorítására tették volna, a kötet szerkesztői Hans Höller, a salzburgi germanista vezetésével mindjárt a legelején magánérdekű, mindeddig soha közre nem adott írásokat kutattak fel az archívumokban – mégpedig Bachmann életének legkritikusabb periódusából.
Álmokról szóló feljegyzések, levelek és beszédek olvashatók a kötetben az írónő összeomlásának időszakából, amely összeomlás 1962 körül, a Max Frischtől való elválás után következett be. Arról a „sötét kórról“ szól a „Male oscuro“, amelytől egészen haláláig képtelen volt megszabadulni az írónő. Vádiratok ezek a szövegek az orvostudomány ellen, az önmegnyugtatás, a klinkiai kezelések és terápiák dokumentumai – tudósítások egy olyan lelki börtöncellából, amelynek kulcsa fellelhetetlen. (...) Két beszédhez hasonló szövegben írja le Bachmann azokat a terápiás poklokat, amelyeket azért kellett megjárnia, mert az orvostudomány képtelen volt egyként és egészként látni a testet és a lelket. A félreértések és téves diagnózisok kritikája pedig épp annyira előremutató, mint amennyire – másrészt – a régmúlthoz kötődnek az álmok.

Paul Jandl: „Ich fahre Ski auf einem Satz“
(„Síelek egy mondaton“)
© Neue Zürcher Zeitung, 2017. február 25.

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit
(Male oscuro. Feljegyzések a betegség időszakából)
Suhrkamp és Piper Könyvkiadó, Berlin / München, 2017
ISBN 978-3-518-42602-9
259 oldal