Szépirodalom – Regények, elbeszélések

Gerhard Henschel
Munkásregény

© Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg, 2017 Gerhard Henschel: Munkásregény © Hoffmann & Campe Könyvkiadó, Hamburg, 2017A regény – akárcsak Gerhard Henschel krónikájának előző hat vaskos kötete – a Német Szövetségi Köztársaság jóléti társadalmáról, azon belül is egy klasszikus középosztálybeli családról, nevezetesen a szerző saját családjáról és annak kötőanyagáról szól... (...) Henschel családjában ugyanis már a nagyszülők idejétől fogva építési és szerelmi naplókban, fényképalbumokban és hosszú levelekben mérték fel és rögzítették a hétköznapokat az egymást követő nemzedékek.
Ebből az összegyűjtött, rendszerezett és pincéjében tárolt anyagból indul ki Henschel, de intenzív kutatásokat folytat a legkülönfélébb könyvtárakban is: termékekről, politikai eseményekről és emblematikus korjelenségekről, hogy rekonstruálhassa saját múltját. Másfél oldalnyi terjedelmet szentel a szerző minden egyes napnak, és igyekszik „lehetőleg egy az egyben“ úgy visszaadni mindent, ahogyan valójában megtörént. Sőt végül még arra is megkéri az érintetteket, hogy olvassák el a rájuk vonatkozó részeket, és javítsák ki az esetleges pontatlanságokat.
Ebből a munkamódszerből fakad az autenticitás ellenállhatatlan vonzereje: az az érzés, hogy úgy látjuk itt a 20. századi Németország örvendetesen sokféle normalitását, mint talán még soha. Gerhard Henschel számára áldás tehát az autenticitás átka, amely más szerzőket arra késztet, hogy a levéltárak helyett inkább a képzeletükre hagyatkozzanak. Az a kevés, amit Henschel szabadon kitalál, finom, szatirikus kommentár csupán, amely kifiguráz minden fontoskodást, és eleve bocsánatos színben tüntet fel mindenféle emberi hibát. Így ötvözi a szerző családi házának pincéjében, ahol éjszakáit tölti, a pontosságot a szellemességgel. Munkás élet bizony ez is, ahogy a nagykönyvben meg van írva.

Till Briegler: „Alleskleber“
(„Univerzális ragasztó“)
© Süddeutsche Zeitung, 2017. március 21.

Gerhard Henschel
Arbeiterroman (Munkásregény)
Hoffmann & Campe Könyvkiadó, Hamburg, 2017
ISBN 9783455405750
530 oldal


kapcsolódó linkek