Szépirodalom – Regények, elbeszélések

Martin Walser
Valami helyett, avagy Az utolsó ármány

© Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017 Martin Walser: Valami helyett, avagy Az utolsó ármány © Rowohlt Könyvkiadó, Reinbek bei Hamburg, 2017Ellenlábasa, Günter Grass az ellenzéki szerepében tündökölt, pedig valójában mindvégig együtt úszott az árral. Walser ezzel szemben soha nem volt elég talpraesett, és – részint talán elvhűségből, részint talán taktikai ügyetlenségből – nem egyszer maga ásott vermet magának. Ott vibrálnak ezek a fájdalmas reflexek közvetlenül a felszín alatt ebben a látszólag higgadt könyvben is. És itt van persze a legérdekesebb fejezet: Walser és a nők. Itt aztán csakugyan konkrét élmények emlékeivel szembesülhet az olvasó, ha csupán anonimizált és anekdotákba öltöztetett formában is.
A legkevésbé sem érdektelen végighallgatni, amit a maga mentségére felhoz itt az író, hiszen csakugyan figyelemre méltó felismeréseket oszt meg olvasóival a szerelem kizárólagosságáról és megoszthatóságáról, az igazság és a hazugság viszonyáról. „Tudtam, hogy csakis azokban bízhatok, akik a szemembe hazudnak, vagyis képesek valótlanságot állítani a kedvemért. Ugyanannyi igazság kerül a világba a hazugság, mint az igazság révén.“ (...) Töredékes, ámde személyes összegzés gyanánt tanulságosabb ez így, mint a bráhmánok megannyi bölcsessége. Végső soron mégsem állíthatjuk, hogy mindent megbocsát ez a könyv. De ugyan kit érdekelne még egy olyan Walser, aki mindent megbocsát?

Burkhard Müller: „Meine Feinde“
(„Ellenségeim“)
© Süddeutsche Zeitung, 2017. január 5.

Martin Walser
Statt etwas oder Der letzte Rank (Valami helyett, avagy Az utolsó ármány)
Rowohlt Könyvkiadó, Reinbek bei Hamburg, 2017
ISBN 9783498073923
170 oldal


kapcsolódó linkek