Szépirodalom – Regények, elbeszélések

Anne Weber
Kirio

© S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2017 Anne Weber: Kirio © S. Fischer Könyvkiadó, Frankfurt am Main, 2017Nem találkozhattunk az elmúlt esztendők többnyire súlyos terheket görgető regényirodalmában ilyen könnyedén megírt, gyerekmese, pikareszk regény és életbölcseleti példázat határán egyensúlyozó kamaradarabbal. Valóságos miniatűr csodát művelt tehát az írónő ebben a könyvben, amely egy mihaszna csodássá stilizált életéről szól (…). Életprogramokról, meggyőződésekről, kitartásról, céltudatosságról, sőt egyáltalán célokról hallani sem akar ez a Kirio nevű lény. Egyszerűen csak bóklászik ide-oda a világban, ha teheti, éppenséggel kézen járva, és elfogadja a dolgokat úgy, ahogyan éppen az útjába akadnak: a hideget, az éhséget és a poloskákat a Francia-Alpok egyik barlangjában, ahol meghúzódik egy időre, és a szűkös manzárdszobát Párizsban, ahol furulyázik az utcán: merő dadogás és zokogás, sírás és nevetés az egész. Kirio nem tesz különbséget jó és rossz között, számára minden olyan, amilyen. Mégis a boldogság ígéretét véli kiérezni belőle mindenki, aki kapcsolatba kerül vele. (…)
Minden efféle pikareszk regény ki van téve annak a veszélynek, hogy különálló epizódok többé-kevésbé szórakoztató sorozatára esik szét. Érezhetett ebből valamennyit már Rabelais „Gargantuá“-jának és Till Eulenspiegel kalandjainak az olvasója is. Anne Weber azonban újabb és újabb változatos, ügyesen megkonstruált elbeszélői nézőpontváltásokkal hárítja el az említett veszélyt.

Joseph Hanimann: „Ein Purzeltraum“
(„Bukfencet vető álom“)
© Süddeutsche Zeitung, 2017. március 4.

Anne Weber
Kirio (Kirio)
S. Fischer Könyvkiadó, Frankfurt am Main, 2017
ISBN 9783103972696
224 oldal


kapcsolódó linkek