Szépirodalom – Regények, elbeszélések

Natascha Wodin
Mariupolból jött anyám

© Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017 Natascha Wodin: Mariupolból jött anyám © Rowohlt Könyvkiadó, Reinbek bei Hamburg, 2017Ukrán nő volt Natascha Wodin édesanyja, és több millió sorstársával együtt kényszermunkára deportálták Németországba a nemzetiszocialisták. Sokak sorsát mutatja fel tehát Wodin azzal, hogy kiemeli édesanyját az anonimitásból – márpedig ez a sors mindeddig alig hagyott nyomot az irodalmi emlékezetben. (…) Hiánypótló irodalmi műről van szó tehát. (…) Sokáig nem is tudta az írónő, hogy kényszermunkások voltak a szülei; annyit tudott csupán, hogy „az emberiségnek valamiféle söpredékéhez“ tartozik, „amelyet a háború hagyott maga után“.
Az írónő szülei hontalanokként (displaced person) maradtak Németországban, Sztálin „hazaárulóknak“ bélyegezte őket, és legalábbis társadalmi kiközösítés várt volna rájuk, ha hazatérnek. Tízéves volt csupán az írónő 1956-ban, amikor édesanyja – 36 esztendős korában – öngyilkosságot követett el. Soha nem beszélt az asszony a háború előtti életéről, így Wodin elsősorban szoros személyes indíttatásból kezdett el édesanyjáról írni.
Egy merőben valószínűtlen, sőt az internet nélkül teljességgel elképzelhetetlen felfedező út bontakozik ki a négy részre osztott könyv első részében. Az írónő tudomást szerez arról, hogy édesanyja, Jewgenia egy Mariupolban honos nemesi családból származik, és a rokonok segítségével igyekszik közelebb kerülni hozzá: felkutatja Jewgenia nagyszüleit, szüleit és testvéreit. Ettől fogva pedig újabb és újabb hézagokkal szembesíti a puzzle minden egyes meglelt darabkája.

Carola Ebeling: „Das Schweigen Jewgenias“
(„Jewgenia hallgatása“)
© die tageszeitung, 2017. március 14.

Natascha Wodin
Sie kam aus Mariupol (Mariupolból jött anyám)
Rowohlt Könyvkiadó, Reinbek bei Hamburg, 2017
ISBN 9783498073893
368 oldal


kapcsolódó linkek