Szépirodalom – Regények, elbeszélések

Ingeborg Bachmann: Male oscuro. Feljegyzések a betegség időszakából © Suhrkamp és Piper Könyvkiadó, Berlin / München, 2017

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Feljegyzések a betegség időszakából

Olyan vállalkozás ez, az 1973-ban tragikus körülmények között elhunyt Ingeborg Bachmann szövegeinek és leveleinek első nyilvánosan hozzáférhető kiadása, amelynek kapcsán óhatatlanul sok szó kell hogy essék a legkülönfélébb kétségekről és fenntartásokról. És mintha csak önmaguk bátorítására tették volna, a kötet szerkesztői Hans Höller, a salzburgi germanista vezetésével mindjárt a legelején magánérdekű, mindeddig soha közre nem adott írásokat kutattak fel az archívumokban – mégpedig Bachmann életének legkritikusabb periódusából.tovább ...
Lukas Bärfuss: Hagard © Wallstein Könyvkiadó, Göttingen, 2017

Lukas Bärfuss
Hagard

Bärfuss kereken 180 oldalas regényének története márciusban, mindössze néhány nap alatt játszódik le egy olyan városban, „ahol az érdektelenség az uralkodó magatartásforma“. A munka, a forgalom, a hétköznapi élet – minden a termelékenység szolgálatában áll itt. És a „Hagard“ olvasója mégis kételkedni kezd abban, hogy tényleg tartósan fennmaradhat ez a végtelen jólét, ez a könnyen élhető világ. (…)tovább ...
Zsuzsa Bánk: Aludni ráérünk később © S. Fischer Könyvkiadó, Frankfurt am Main, 2017

Zsuzsa Bánk
Aludni ráérünk később

Két gyermekkoruk óta szoros barátságban élő lány volt a főhőse Zsuzsa Bánk 2011-ben megjelent, Die hellen Tage (A világos napok) című, nagy sikerű regényének. Szoros, gyermekkoruk óta tartó barátságban él egymással Márta és Johanna, Bánk új könyvének két hősnője is, ők azonban felnőttek, negyvenes éveik közepén járnak, és mindkettőjüket utolérte az a fájdalmas felismerés, hogy életük felét leélték már.tovább ...
Olga Grjasnowa: Isten nem szégyenlős © Aufbau Könyvkiadó, Berlin, 2017

Olga Grjasnowa
Isten nem szégyenlős

„Isten nem szégyenlős“ című, harmadik regényében Olga Grjasnowa mind társadalmi, mind pedig életrajzi értelemben véve roppant meredekre szabta a szintkülönbséget hősei alaphelyzete és későbbi sorsa között. Hammoudi és Amal ugyanis mindent elveszít 2011 és 2016 között, ami egészen addig életük magától értetődő része volt. (…)tovább ...
Gerhard Henschel: Munkásregény © Hoffmann & Campe Könyvkiadó, Hamburg, 2017

Gerhard Henschel
Munkásregény

A regény – akárcsak Gerhard Henschel krónikájának előző hat vaskos kötete – a Német Szövetségi Köztársaság jóléti társadalmáról, azon belül is egy klasszikus középosztálybeli családról, nevezetesen a szerző saját családjáról és annak kötőanyagáról szól... (...) Henschel családjában ugyanis már a nagyszülők idejétől fogva építési és szerelmi naplókban, fényképalbumokban és hosszú levelekben mérték fel és rögzítették a hétköznapokat az egymást követő nemzedékek.tovább ...
Juliana Kálnay: A fokozatos eltűnés rövid krónikája © Klaus Wagenbach Könyvkiadó, Berlin, 2017

Juliana Kálnay
A fokozatos eltűnés rövid krónikája

A feje tetejére állt a világ a 29-es számú házban: Egy férfi lassanként fává változik, egy másik beköltözik a liftbe. Nyomtalanul eltűnik, és különféle lyukakba rejtőzik egy gyerek, mint valami vakond. A szuterénlakásban a családjával együtt teljes sötétségben él egy fényképész. Itt van továbbá az ikerpár – első emelet, jobbra –, aki valójában talán egy és ugyanaz a személy. Juliana Kálnay első regényében, „A fokozatos eltűnés rövid krónikájá“-ban valósággal hemzsegnek a groteszk jelenetek és a titokzatos figurák, akiket csakis közös lakóhelyük, a ház kapcsol össze. (…)tovább ...
Anna Kim: A nagy hazatérés © Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2017

Anna Kim
A nagy hazatérés

A „posztfaktikus“ jelző villámgyors karrierjét látva már-már azt hihetnénk, hogy meg sem történt a 20. század. Hogy senki nem hazudozott a háborúk idején, hogy nem léteztek átnevelőtáborok és propagandaminisztériumok... (…) Aki így gondolja, annak kettős történelmi leckével szolgál Anna Kim regénye, „A nagy hazatérés“, amely izgalmas és szemléletes, igényes elbeszéléstechnikával megírt bevezetés Korea propagandaháborúktól hangos történetébe. Ott született ugyanis az írónő 1977-ben, és 1979-ben vándorolt ki családjával együtt előbb Németországba, majd Ausztriába. (…)tovább ...
Dirk Kurbjuweit: Emma Herwegh szabadsága © Carl Hanser Könyvkiadó, München, 2017

Dirk Kurbjuweit
Emma Herwegh szabadsága

Georg Herwegh, a demokrata-forradalmár költő és felesége, Emma hiábavaló küzdelmeiről és kiábrándító szerelméről szól a regény: egy politikai bohózatot és egy magánéleti tragédiát foglal magában kettejük közös története. Egyrészt az emancipációról és a forradalmi készülődésről, másrészt a pusztító szenvedélyről szól ez a történet: az önteltségről az egyik, és az önzetlenségről a másik oldalon. Kurbjuweit az „Emma Herwegh szabadsága“ címet adta regényének, jóllehet a kortársak azt vették a szemére ennek a bátor asszonynak, hogy rabszolgát csinált belőle a férje. (…)tovább ...
Jonas Lüscher: Erő © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017

Jonas Lüscher
Erő

Egy olyan férfi a könyv főhőse, aki tudja, mit akar, tele van ötletekkel, és meg is valósítja őket, egyszóval duzzad az erőtől – legalábbis egy ideig. De miután karriert csinált, és valóra váltotta a tisztes polgári családi életről szőtt álmait, mégis csalódottnak, elégedetlennek érzi magát, mert szemlátomást egy helyben topog. Az Egyesült Államokban élő régi iskolatársa, István hívja fel a figyelmét egy kecsegtető ajánlatra: Egymillió dolláros jutalom üti a markát annak, aki meggyőzően megválaszolja a következő kérdést: Hogyan lehet, hogy minden, ami van, jó, és mégis tovább javítható. (…)tovább ...
Eva Menasse: Állatok haladók számára © Kiepenheuer & Witsch Könyvkiadó, Köln, 2017

Eva Menasse
Állatok haladók számára

Átok-e ez vajon, vagy inkább áldás? „Az utóbbi időben jóformán semmiben nem tudunk már egyetértésre jutni“ – panaszkodik a ház asszonya, amikor a baráti körben megrendülnek a régi bizonyosságok: Utaljanak-e a bűnesetekről szóló híradások a tettes nemzetiségére, vagy inkább ne, mert – ahogy valaki megjegyzi – ez csak a rasszista előítéletek malmára hajtja a vizet? (…) És vajon tényleg annak a jele-e az idézett vita, hogy – így az egyik résztvevő – „köztünk is egyre inkább teret nyernek a jobboldali nézetek“? Vagy pedig Norához hasonlóan annak is örülnünk kelle már, hogy egyáltalán „beszélgetni tudunk még tartalmas dolgokról“? (…)tovább ...
Jochen Schmidt: Cukorhomok © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017

Jochen Schmidt
Cukorhomok

Az apa, aki mindvégig a nagyváros dzsungelén át tologatja a fiát Jochen Schmidt „Cukorhomok“ című regényében – előbb gyerekkocsiban, később bébitaxin és futóbiciklin –, nos, ez az apa egyfelől valósággal ontja a poénokat. Ez azonban a külvilágnak szánt show csupán, mert másfelől és valójában egy álmodzó, bogaras berlini kreatívval van dolgunk, aki bezárkózik a maga elefántcsonttornyába, és magára vállalja az utód gondozását, miközben barátnője, Klara, a gyerek édesanyja jól fizetett munkáját végzi a műemléki hivatalnál.tovább ...
Martin Walser: Valami helyett, avagy Az utolsó ármány © Rowohlt Könyvkiadó, Reinbek bei Hamburg, 2017

Martin Walser
Valami helyett, avagy Az utolsó ármány

Ellenlábasa, Günter Grass az ellenzéki szerepében tündökölt, pedig valójában mindvégig együtt úszott az árral. Walser ezzel szemben soha nem volt elég talpraesett, és – részint talán elvhűségből, részint talán taktikai ügyetlenségből – nem egyszer maga ásott vermet magának. Ott vibrálnak ezek a fájdalmas reflexek közvetlenül a felszín alatt ebben a látszólag higgadt könyvben is. És itt van persze a legérdekesebb fejezet: Walser és a nők. Itt aztán csakugyan konkrét élmények emlékeivel szembesülhet az olvasó, ha csupán anonimizált és anekdotákba öltöztetett formában is.tovább ...
Anne Weber: Kirio © S. Fischer Könyvkiadó, Frankfurt am Main, 2017

Anne Weber
Kirio

Nem találkozhattunk az elmúlt esztendők többnyire súlyos terheket görgető regényirodalmában ilyen könnyedén megírt, gyerekmese, pikareszk regény és életbölcseleti példázat határán egyensúlyozó kamaradarabbal. Valóságos miniatűr csodát művelt tehát az írónő ebben a könyvben, amely egy mihaszna csodássá stilizált életéről szól (…). Életprogramokról, meggyőződésekről, kitartásról, céltudatosságról, sőt egyáltalán célokról hallani sem akar ez a Kirio nevű lény.tovább ...
Natascha Wodin: Mariupolból jött anyám © Rowohlt Könyvkiadó, Reinbek bei Hamburg, 2017

Natascha Wodin
Mariupolból jött anyám

Ukrán nő volt Natascha Wodin édesanyja, és több millió sorstársával együtt kényszermunkára deportálták Németországba a nemzetiszocialisták. Sokak sorsát mutatja fel tehát Wodin azzal, hogy kiemeli édesanyját az anonimitásból – márpedig ez a sors mindeddig alig hagyott nyomot az irodalmi emlékezetben. (…) Hiánypótló irodalmi műről van szó tehát. (…) Sokáig nem is tudta az írónő, hogy kényszermunkások voltak a szülei; annyit tudott csupán, hogy „az emberiségnek valamiféle söpredékéhez“ tartozik, „amelyet a háború hagyott maga után“.tovább ...