Beletrystyka – Powieści, opowiadania

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Zapiski z czasu choro

© Verlage Suhrkamp und Piper, Berlin/ München, 2017 Ingeborg Bachmann: Male oscuro. Zapiski z czasu choroby © Wydawnictwa Suhrkamp i Piper, Berlin / Monachium, 2017Zamierzenie ponownego wydania czy w ogóle pierwszej prezentacji tekstów i listów tragicznie zmarłej w 1973 roku Ingeborg Bachmann musi być związane z wieloma wątpliwościami, z którymi trzeba umieć sobie poradzić. I wydawcy, na czele z salzburskim germanistą, Hansem Höllerem, jakby chcąc dodać sobie odwagi, od razu na początek wyciągnęli na światło dzienne najbardziej prywatne wypowiedzi pisarki z najtrudniejszych lat jej życia, wypowiedzi dotychczas nigdy nieczytane.
Chodzi o zapisy snów, o listy i mowy z okresu głębokiego załamania Bachmann po jej rozstaniu z Maxem Frischem w 1962 roku. Książka, która przedstawia „ciemne zło”, jakie do końca życia nigdy naprawdę nie opuściło pisarki, nosi tytuł „Male oscuro”. Są w niej oskarżenia pod adresem medycyny i samouspokajanie się, notatki z klinik i terapii, z więzienia duszy, do którego nie ma klucza. (…) W dwóch tekstach przypominających mowy Bachman opisuje piekło terapii, przez które przeszła, ponieważ medycyna nie traktuje ciała i psychiki jako jedności. W sporze z nieporozumieniami i błędnymi diagnozami pisarka zdaje się w tym samym stopniu wyprzedzać swoją epokę, w jakim jej marzenia koncentrują się na tym, co minęło.

Paul Jandl: „Ich fahre Ski auf einem Satz“
© Neue Zürcher Zeitung, 25 lutego 2017

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit
(Male oscuro. Zapiski z czasu choroby)
Wydawnictwa Suhrkamp i Piper, Berlin / Monachium, 2017
ISBN 978-3-518-42602-9
259 stron