Beletrystyka – Powieści, opowiadania

Gerhard Henschel
Powieść robotnicza

© Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg, 2017 Gerhard Henschel: Powieść robotnicza © Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg, 2017Powieść ta, jak sześć wcześniejszych tomów kroniki zamożnej Republiki Federalnej Niemiec, które wyszły spod pióra Henschela, jest powieścią o tym, co tak naprawdę łączy klasyczną rodzinę reprezentującą średnią niemiecką warstwę społeczną, to jest rodzinę autora. (…) Od czasu pokolenia dziadków codzienność rodziny Henschelów była odmierzana i uwieczniana bądź to w dziennikach budowy bądź w pamiętnikach miłosnych a także albumach fotograficznych i długich listach.
Materiał ten, zebrany i przechowywany przez autora w piwnicy jego domu oraz intensywna kwerenda w państwowych bibliotekach dotycząca wydarzeń politycznych i fenomenów minionego czasu posłużyła za podstawę rekonstrukcji przeszłości przeprowadzaną – jak mówi autor - w tempie „półtorej strony na dzień”, z ambicją oddania wszystkiego tak jak to było, „możliwie jeden do jednego”. Osobom żyjącym, opisanym w konkretnych zdarzeniach, autor posyłał nawet do krytycznej lektury odnośne fragmenty, aby poprawiły to, w czym posiadały lepszą od niego orientację.
W efekcie powstało sugestywne świadectwo, ukazujące Niemcy wieku XX w rodzącej optymizm różnorodnej normalności, niczym nowe zjawisko. Przekleństwo autentyczności, które sprawia, że niektórzy autorzy wolą raczej sami coś wymyślić, niż mozolnie szukać potwierdzenia faktów w archiwach, jest w wypadku Gerharda Henschela krainą błogosławioną. Element fikcji stanowią w jego książce jedynie subtelne komentarze satyryczne, którymi obnaża on wszelką pompatyczność a ludzkim błędom zezwala, by wyglądały miło. Pracując każdej nocy aż do godzin rannych w piwnicy swego jednorodzinnego domu autor splata precyzję z humorem. Oto życie robotnika, jak w tytule jego książki.

Till Briegler: „Alleskleber“
© Süddeutsche Zeitung, 21 marca 2017

Gerhard Henschel
Arbeiterroman
(Powieść robotnicza)
Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg, 2017
ISBN 9783455405750
530 stron


Linki