Beletrystyka – Powieści, opowiadania

Eva Menasse
Zwierzęta dla zaawansowanych

© Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln, 2017 Eva Menasse: Zwierzęta dla zaawansowanych © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolonia, 2017Czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo? „ W ostatnim czasie w żadnej sprawie zupełnie nie można się zgodzić” skarży się pani domu, kiedy w kręgu zaproszonych przyjaciół chwieją się mniemania dotąd niekwestionowane: czy w informacji o popełnionym przestępstwie można zawrzeć również informację o narodowości sprawcy, czy też, jak uważa jeden z gości, jest to posunięcie rasistowskie, sprzyjające uprzedzeniom? (…) Czy kontrowersja ta jest sygnałem, że – jak sądzi ktoś inny z kręgu – „wśród nas też robi się coraz bardziej prawicowo”? A może należy, jak Nora, po prostu się cieszyć, że w rozmowie tej „w ogóle wyjątkowo chodzi o coś istotnego”? (…)
Pytanie, czy jest to sensowny punkt wyjścia, nadaje zewnętrzną strukturę świeżo wydanemu tomowi opowiadań Evy Menasse. Tom nosi tytuł „Zwierzęta dla zaawansowanych”, a jego rozdziały to odpowiednio – „Gąsiennice”, „Owce”, Węże” albo, jak historia Nory, „Rekiny”. Każdy z ośmiu tekstów poprzedzony jest krótkim naukowym objaśnieniem dotyczącym danego zwierzęcia. Jest tu na przykład mowa o kaczkach, które śpiąc, potrafią jeszcze mieć czujnie otwarte oczy albo o mężczyźnie, który próbuje przywrócić oddychanie przejechanemu oposowi metodą usta-usta lub o motylach, które rzeźwią się łzami krokodyli. (…) Po stronie zysków trzeba zapisać w wypadku tego tomu pokazane w miniaturze skomplikowane rodzinne uwikłania, zależności między pokoleniami i związanymi z sobą parami, niepewny grunt, na który wkracza ktoś, kto wiąże się z kimś drugim, o kim nie wie, jak długo i jak poważnie zechce odpowiadać na jego gotowość.

Meike Fessmann: „Wer die Ente stört“
© Süddeutsche Zeitung, 21 marca 2017

Eva Menasse
Tiere für Fortgeschrittene
(Zwierzęta dla zaawansowanych)
Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolonia, 2017
ISBN 9783462047912
317 stron


Linki