Beletrystyka – Powieści, opowiadania

Martin Walser
Zamiast czegoś lub ostatni zakręt

© Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017 Martin Walser: Zamiast czegoś lub ostatni zakręt © Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017W odróżnieniu od swego rywala, Güntera Grassa, który lubił zaznaczać swą opozycyjność a przy tym zawsze obracał się w mainstremie, Walser nigdy nie spadał na cztery łapy, lecz wikłał się w pułapki zastawione częściowo przez siebie samego. Trudno powiedzieć, co w tym wszystkim było jego wiernością zasadom, a co taktyczną niezdarnością. Pamięć bolesnych odczuć związana z wieloma takimi zdarzeniami z przeszłości gęsto przebija w książce pod cienką warstwą markowanego spokoju. A potem oczywiście rozdział: Walser i kobiety. Tu autor, w zanonimizowanej i zanekdotyzowanej wprawdzie formie, dzieli się z czytelnikiem czymś, co stanowi wspomnienie jego konkretnych przeżyć.
Nie będzie bynajmniej stratą czasu zapoznanie się z tym, co Walser ma tu do powiedzenia na swoją obronę, ponieważ jego wywody zawierają intrygujące uwagi na temat ekskluzywności i podzielności miłości oraz relacji między prawdą a kłamstwem. „Wiedziałem, że mogę wierzyć tylko tym, którzy mnie okłamują. To znaczy, którzy dla mojego dobra mówią mi nieprawdę. Poprzez kłamstwo pojawia się na świecie tyleż prawdy, co przez samą prawdę.”(…) Jest to podsumowanie niepełne, lecz w najwyższym stopniu osobiste, bardziej interesujące niż mądrość bramina. Nie jest to jednak książka zupełnie pocieszająca. Ale kto życzy sobie pocieszającego Walsera?

Burkhard Müller: „Meine Feinde“
© Süddeutsche Zeitung, 5 stycznia 2017

Martin Walser
Statt etwas oder Der letzte Rank
(Zamiast czegoś lub ostatni zakręt)
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017
ISBN 9783498073923
170 stron


Linki