Beletrystyka – Powieści, opowiadania

Natascha Wodin
Ona przybyła z Mariupola

© Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017 Natascha Wodin: Ona przybyła z Mariupola © Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017Natascha Wodin jest córką Ukrainki, deportowanej podczas II wojny światowej do Niemiec do pracy przymusowej tak jak kilka milionów innych ludzi. Śledząc losy matki, wydobywa ją z anonimowości i pozwala czytelnikowi poznać los, jaki stał się w tamtym czasie udziałem wielu, a doczekał się bardzo niewielu literackich świadectw. (…) Wodin zapełnia tę lukę. (…) Przez długi czas nie wiedziała, że jest dzieckiem robotnicy przymusowej, wiedziała natomiast, że była „częścią czegoś w rodzaju ludzkiego śmiecia, jakiegoś brudu, który pozostał po wojnie”.
Jej rodzice osiedli w Niemczech jako dipisi, displaced persons. Stalin traktował takich ludzi jak zdrajców ojczyzny. W wypadku powrotu do kraju w najlepszym wypadku spotkałoby ich społeczne potępienie. Matka autorki popełniła samobójstwo w roku 1956, w wieku 36 lat. Natascha była wtedy dziesięcioletnią dziewczynką. Nigdy nie słyszała opowieści matki o jej życiu przed wojną. Powód, który skłonił ją po latach do napisania o matce, jest więc, po pierwsze, głęboko osobisty.
Tym, co zostało opisane w pierwszej z czterech części książki, jest zupełnie nieprawdopodobna podróż, której celem było odkrycie nieznanej dotąd przeszłości związanej z matką. Bez internetu podróż ta oczywiście nie mogłaby się powieść. Okazało się, że matka, Jewgienija, pochodziła z Mariupola, z rodziny arystokratycznej. Córka poznała szczegóły życia matki poprzez żyjących jeszcze krewnych: dotarła do dziadków, rodziców i rodzeństwa matki. Widzimy, jak każdy z odnalezionych fragmentów tej historii niczym element puzzli naprowadza na niewypełnione jeszcze wokół miejsca.

Carola Ebeling: „Das Schweigen Jewgenias“
© die tageszeitung, 14 marca 2017

Natascha Wodin
Sie kam aus Mariupol
(Ona przybyła z Mariupola)
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2017
ISBN 9783498073893
368 stron


Linki