Přečtěte si, o čem se hovoří na německém knižním trhu

Projekt Goethe-Institutů v Talinu, Rize, Vilniusu, Varšavě, Krakově, Praze, Bratislavě, Budapešti a Lublaně
Náš výběr německy psané beletrie a literatury faktu odráží prostřednictvím recenzí významných německojazyčných médií aktuální tendence a tipy vzešlé z knižních veletrhů a má Vám usnadnit přehled na literární scéně!
© Verlage Suhrkamp und Piper, Berlin/ München, 2017
Podzim 2017

    Předmluva aktuálního čísla
    Christoph Bartmann © Christoph Bartmann

    Knihy, o nichž se mluví

    Von Christoph Bartmann
    V tomto neradostném podzimu mluvíváme doma, s přáteli či v práci o politice mnohem častěji než dříve. Především o vítězství pravicového populismu, resentimentu a nového nacionalismu, nikoli pouze tady a teď, nýbrž takřka po celém světě. Čas, který takovými tématy trávíme, nám ubírá z času, jejž bychom věnovali hovorům o knihách. Ledaže se, ale to se stává pouze výjimečně, objeví kniha, kterou lze číst jako odpovědi na otázky doby. Pokud k tomu dojde, pak jsou to vzácněji romány, daleko častěji jde o literaturu faktu, která takové debaty doprovází nebo je dokonce vyvolává. V Německu to naposledy a veskrze nečekaně byla francouzská, v době svého vydání už sedm let stará kniha „Retour à Reims“ Didiera Éribona (2016). Tento sociolog a autor Foucaultova životopisu v ní reflektuje svůj původ – vzešel z dělnického prostředí v Remeši – , svoje kulturní osvobozování se během studia v Paříži a šok, s nímž o desítky let později zjistil, že se „malí lidé“ z Remeše stali kořistí „Front National“. V Německu byla Éribonova esej vnímána jako komentář k aktuální situaci. Objevila se kniha, která posun doprava zakotvovala do osobních prožitků a zároveň dokázala nalézt pojmy, jež tuto událost vysvětlují.více ...