Přečtěte si, o čem se hovoří na německém knižním trhu

Projekt Goethe-Institutů v Talinu, Rize, Vilniusu, Varšavě, Krakově, Praze, Bratislavě, Budapešti a Lublaně
Náš výběr německy psané beletrie a literatury faktu odráží prostřednictvím recenzí významných německojazyčných médií aktuální tendence a tipy vzešlé z knižních veletrhů a má Vám usnadnit přehled na literární scéně!
© Verlage Suhrkamp und Piper, Berlin/ München, 2017
Spring 2017

    Předmluva aktuálního čísla
    Jakub Ehrenberger © Jakub Ehrenberger

    Knihy, které pronikají za hranice

    Von Jakub Ehrenberger
    Bývaly časy, kdy bylo třeba knihy přes hranice pašovat, neboť na domácí půdě vyjít nesměly. Tato doba temna naštěstí už dávno pominula, ačkoliv někteří politici opětovně volají po výstavbě zdí a plotů. V Pobaltí a státech středovýchodní Evropy jsou více než čtvrtstoletí po tamních politických převratech knižní trhy svobodné. Svobodné alespoň v běžném slova smyslu, neboť tak jako tak podléhají – řečeno s nadsázkou – cenzuře, a to cenzuře trhu, obratu, obchodního úspěchu. Osloví onen román místní čtenářky a čtenáře? Má vůbec tento příběh na našem trhu šanci? Neustále se na poradách v nakladatelstvích rozhoduje o tom, které knihy se dočkají překladu, a tím automaticky též, které nikoliv. A i rozhodnutí určitou knihu nevydat jistě leccos prozrazuje o politické, společenské a kulturní situaci v dané zemi.více ...