Knihy, o nichž se mluví - novinky německého knižního trhu

Od roku 2018 připravují doporučení německojazyčných knih pro „Knihy, o nichž se mluví“ literární vědci a kritici, vydavatelé, překladatelé, blogeři a germanisté působící v rámci sítě Goethe-Institutů v regionu středovýchodní Evropy.

goethe.de/estland/buecher
goethe.de/lettland/buecher
goethe.de/litauen/buecher
goethe.de/polen/literaturade
goethe.de/slowakei/buecher
goethe.de/slowenien/buecher
goethe.de/tschechien/buecher
goethe.de/ungarn/buecher


Do roku 2017 „Knihy, o nichž se mluví“ přinášely doporučení doplněná o úryvky z recenzí z německojazyčných médií.

Archiv