Knihy, o nichž se mluví - novinky německého knižního trhu

Pro projekt „Knihy, o nichž se mluví“, jenž vznikl v roce 1998 na popud Goethe-Institutu v Budapešti, sledují knihovníci a knihovnice Goethe-Institutů z regionu střední a východní Evropy německý knižní trh. Do roku 2017 sestavovali svá doporučení doplněná o úryvky z recenzí z německojazyčných médií.

Archiv

Od roku 2018 doporučení německojazyčných knih pro„Knih, o nichž se mluví“ nově připravují literární vědci a kritici, překladatelé, blogeři, vydavatelé a germanisté působící v rámci sítě Goethe-Institutů v našich hostitelských zemích

goethe.de/estland/buecher
goethe.de/lettland/buecher
goethe.de/litauen/buecher
goethe.de/polen/literaturade
goethe.de/slowakei/buecher
goethe.de/slowenien/buecher
goethe.de/tschechien/buecher
goethe.de/ungarn/buecher