Niemiecka scena literacka

Foto: Goethe-Insitut/Loredana La Rocca Foto: Goethe-Insitut/Loredana La Rocca Oryginalne refleksje – tłumacze, literaci i kulturoznawcy dzielą się swoimi ocenami oraz przedstawiają analizę sytuacji literatury niemieckojęzycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
  Christoph Bartmann © Christoph Bartmann

  Książki, o których się mówi

  Christoph Bartmann
  Tej jesieni, która dostarczyła tyle powodów do rozczarowania, o polityce – w domu, z przyjaciółmi, czy też w pracy – rozmawiamy znacznie częściej niż dawniej. Przede wszystkim mówimy o triumfie prawicowego populizmu, resentymentów i nowego nacjonalizmu, triumfie widocznym nie tylko tu i tam, lecz niemal we wszystkich miejscach na świecie. Czas, który spędzamy, dyskutując na takie tematy, rozszedł się z czasem, kiedy rozmawiamy o książkach. Chyba że, lecz rzadki to przypadek, jakaś książka dostarcza akurat odpowiedzi na pytania, które niesie ze sobą teraźniejsza sytuacja. Jeśli tak się zdarza, to książką taką rzadko jest powieść, częściej natomiast politycznym dyskusjom towarzyszą, czy nawet je wywołują, książki popularno-naukowe.więcej ...
  Jakub Ehrenberger © Jakub Ehrenberger

  Książki ponad granicami

  Jakub Ehrenberger
  Był czas, kiedy książki trzeba było szmuglować zza granicy, ponieważ nie można ich było wydawać w kraju. Na szczęście to już przeszłość, chociaż niektórzy politycy znowu chcieliby stawiać płoty i mury. Rynek książki po przemianach politycznych w krajach Europy Środkowej i krajach bałtyckich jest wolny od ćwierćwiecza. Wolny w tradycyjnym przynajmniej znaczeniu tego słowa, ponieważ – mówię to, z lekka rzecz przerysowując – nadal istnieje cenzura; cenzura wynikająca z praw rynku, sprzedaży, zysku ekonomicznego.
  Czy ta powieść zainteresuje czytelników? Czy tamta historia ma na dzisiejszym rynku jakąś szansę?więcej ...
  Berthold Franke © Berthold Franke

  „Książki, o których się mówi“

  Berthold Franke
  Chociaż zasiadanie w jury nagrody literackiej niewątpliwie wiąże się z wysiłkiem, ale ma też jednak swoje przyjemne strony – czytanie, spokojna lektura mogą na chwilę stać się głównym zajęciem zawodowym jako swego rodzaju stan wyjątkowy. Jako członek jury nagrody Deutscher Buchpreis ma się sposobność do interesującego przesunięcia perspektywy. Świat i rzeczywistość nagle postrzegane są jakby przez okulary aktualnej niemieckojęzycznej prozy – fascynujący projekt.więcej ...
  György Dragomán © György Dragomán

  Granice i historie

  György Dragomán
  Piszę ten tekst, siedząc w pociągu; wkrótce miniemy granicę węgiersko-austriacką. Zawożę swoją książkę do Salzburga. Będę miał tam wieczór autorski, podczas którego odczytam fragmenty niemieckiego wydania mojej powieści „Máglya” (Stos). Można by powiedzieć, że to moja książka przenosi mnie przez granicę, jak to często bywało w minionych latach, by zaprezentować się razem ze mną czytelnikom.więcej ...
  Richard Kämmerlings © Martin U. K. Lengemann

  Zmory przeszłości, zapowiedź nadchodzącego:
  Literatura niemiecka roku 2015

  Richard Kämmerlings
  W sierpniu 2015 roku na szczyty list przebojów niespodziewanie powrócił dawny przebój zespołu Die Ärzte. „Schrei nach Liebe“ został wydany w 1993 roku, punkowy hymn o wymowie antynazistowskiej stanowił reakcję na rasistowskie zamachy i incydenty z początku lat 90. Nazwy miejscowości takie jak Hoyerswerda, Mölln, Solingen czy Rostock-Lichtenhagen do dzisiaj oznaczają ponury rozdział historii Niemiec tuż po zjednoczeniu; przygnębiający jest fakt, że ostatnio dołączyło do tej listy kilka nowych nazw.więcej ...
  Lothar Müller © Rolf Walter

  Wyjść poza własne granice – Dlaczego okoliczność, że niemiecki język literacki nigdy nie był sam w swojej ojczyźnie, stanowi szczęśliwe zrządzenie losu?

  Lothar Müller
  Jedynie niewielu znana jest nazwa miasteczka, użyta w tytule powieści „Zeiden, im Januar“. Miasteczko to znajduje się w Rumunii, nosi tam nazwę Codlea, po węgiersku Feketehalom. Kto przeczyta tę powieść, dowie się, że miasto otoczone jest lasami, że położone jest ono u podnóża góry oraz że w krainie, gdzie leży to miasteczko, raz język węgierski, innym razem rumuński, a jeszcze innym niemiecki były językami osób dzierżących ster władzy.więcej ...
  Jochen Schmidt © Tim Jockel

  Czego musiałem nauczyć się po przewrocie?

  Jochen Schmidt

  – Że można też zamówić stek „medium”.
  – Mojego nowego pięciocyfrowego kodu pocztowego.
  – Spektrum barw kontenerów na śmieci.
  – Jechać rowerem, trzymając kierownicę jedną ręką, drugą jedząc kebab.więcej ...
  Alexander Cammann © Alexander Cammann

  Made in East Germany

  Alexander Cammann
  Odniosła sukces już po swoim upadku: dawno miniona NRD, ów tak przedziwny, patrząc wstecz, zmurszały twór państwowy, przez swój własny naród w 1989 roku odesłany w zaświaty, do dzisiaj stanowi w sztuce kwitnącą krainę. Dwadzieścia pięć lat po upadku muru Niemcy mają nie tylko prezydenta oraz panią kanclerz z dawnego wschodu.więcej ...
  Christoph Schröder © Christoph Schröder

  „Musicie być szczęśliwym krajem, który nie zna trosk“

  To zdanie usłyszałem na frankfurckich targach książki z ust redaktora dość znaczącego francuskiego wydawnictwa o profilu literackim. Redaktor odniósł się w tych słowach do tegorocznej krótkiej listy książek kandydujących do Niemieckiej Nagrody Książkowej, a swojej wypowiedzi nadał jak najbardziej podwójne znaczenie.
  Christoph Schröder więcej ...
  Alida Bremer © Alida Bremer

  Europa czyta:
  Imprezy literackie i spotkania z pisarzami w kontekście europejskim

  Literatura umożliwia wgląd w życie innych ludzi, w sytuacje społeczne obcych krajów i minionych czasów. Jeśli Europa ma być nie tylko wspólnotą gospodarczą, którą kryzys finansowy może ciężko wstrząsnąć w jej wyobrażeniu o samej sobie, tylko kontynentem połączonym siecią relacji kulturowych i międzyludzkich, to właśnie literatura powinna więcej ...
  Thomas Wohlfahrt © Thomas Wohlfahrt

  Jest boom na poezję!

  Świadczy o tym rosnąca ilość imprez i festiwali poetyckich w większości krajów europejskich.
  Skromniutka sprzedaż książek poetyckich raczej się natomiast nie zmieniła. W Niemczech na przykład, według informacji Zrzeszenia Księgarzy i Wydawców, liczba ich nabywanych egzemplarzy w proporcji do całego obrotu na rynku książki wynosi poniżej jednego procenta.więcej ...
  Michal Hvorecký © Michal Hvorecký

  Celebryci opanowują rynek książki

  W ostatnich dwudziestu latach literatura niemiecka, wydawnictwa i cały rynek książki zmieniły się radykalnie.
  Od Michal Hvoreckýwięcej ...
  Katharina Raabe © juergen.bauer.com

  Wydawnictwa niemieckojęzyczne a literatura Europy Środkowej.

  Książki z Europy Środkowej, wbrew rozpowszechnionym stereotypom,  mają w programach wydawnictw niemieckojęzycznych swoje stałe miejsce. Choć nadal uchodzi za trudną rzecz odkrywanie i publikowanie pisarzy z Węgier, Polski, Czech, Słowacji czy Słowenii, w ambitnych literacko wydawnictwach niedotowanych pracują redaktorzy, którzy, o ile tylko mają siłę przekonywania, walczą o to.więcej ...
  Dr. phil. Helmut Böttiger

  O rozwoju krytyki literackiej w Niemczech

  Zagadnienia krytyki literackiej nie sposób oddzielić od rozwoju dziennikarstwa. Tu zaś ostatnimi czasy zasadniczo zmienił się paradygmat. Jeszcze kilka lat temu na konferencjach prasowych mających wstępnie zareklamować wielką imprezę wypowiadano dyżurną formułę: „Witamy znakomitych gości ze świata polityki, gospodarki oraz kultury”. Dzisiaj brzmi ona: „Witamy znakomitych gości ze świata polityki, gospodarki oraz mediów”.więcej ...
  Jörg Plath

  Literatury Europy Wschodniej widziane z perspektywy Niemiec

  Ex oriente lux? To nieprawda, ale tak uważali sto lat temu zmęczeni zachodni Europejczycy, wierząc, że Dostojewski i Tołstoj uleczą myślenie i odczuwanie Zachodu. W czasach postutopii oczekiwania wobec literatury z Europy Wschodniej są skromniejsze.więcej ...
  Lerke von Saalfeld, Deutschland © Lerke von Saalfeld

  Wielki projekt socjalizmu – bilans po dwudziestu latach

  W roku 2009, dwadzieścia lat po rozpadzie bloku wschodniego, pośród niemieckich publikacji książkowych przeważały wspomnienia o upadku muru – albumy, pamiętniki, relacje świadków, wypowiedzi literackie.więcej ...
  Ina Hartwig, Deutschland © Georg Kumpfmüller

  Ogarnąć rzeczywistość

  20 lat po upadku muru w Niemczech pisarstwo odzyskuje pewność siebie. Esej krytyka literackiego Iny Hartwigwięcej ...