Kontakt

Koordynator projektu:

Goethe-Institut Budapest
Ráday u. 58.
H-1092 Budapest
Telefon: +361 - 374 40 70
Fax: +361 - 374 40 80
Redakcja / Kontakt: Ursula Kanyó
kanyo@budapest.goethe.org
www.goethe.de/budapest


W projekcie uczestniczą również:

Goethe-Institut Bratislava
Panenská 33
SK-81482 Bratislava
Telefon: +42 12 - 544 33 130, 544 33 132
Fax: +42 12 - 5443 3134
Kontakt: Michal Hvorecký
info@bratislava.goethe.org
www.goethe.de/bratislava

Goethe-Institut w Krakowie
Rynek Główny 20
PL 31-008 Kraków
Telefon: +48 12 - 422 58 29, 422 49 44
Fax: +48 12 - 422 82 76
Kontakt: Halina Niemirska
 bibliothek@krakau.goethe.org
 www.goethe.de/krakau

Goethe-Institut Ljubljana
Center Tivoli
Tivolska cesta 30
SLO-1000 Ljubljana
Tel.: + 386 1 3000 311
Fax: +386 1 3000 319
Kontakt: Uwe Reissig
Mail Symbolil@ljubljana.goethe.org
www.goethe.de/ljubljana

Goethe-Institut Prag
Masarykovo náb. 32
CZ-11000 Praha 1
Telefon: +4202 - 219 62 111
Fax: +4202 - 219 62 250
Kontakt: Marilen Daum
Mail Symbol  libr@prag.goethe.org
Eva Vondálová
 Vondalova@prag.goethe.org
 www.goethe.de/prag

Goethe-Institut Riga
Torna iela 1
LV-1050 Riga
Telefon: +371 7508200
Fax: +371 7323999
Kontakt: Eva-Maria Strauß
 info@riga.goethe.org
 www.goethe.de/riga

Goethe-Institut Tallinn
Suurtüki 4B
EST-10133 Tallinn
Tel.: +372 62 6960
Fax: + 372 62 76 962
Kontakt: Dr. Eva Marquardt
Mail Symboleva.marquardt@tallinn.goethe.org
www.goethe.de/estland

Goethe-Institut Vilnius
Gedimino pr. 5
LT-01103 Vilnius
Tel.: +370 5 2314 433
Fax: + 370 5 2314 432
Kontakt: Detlef Gericke
Mail Symbolil@vilnius.goethe.org
www.goethe.de/litauen

Goethe-Institut w Warszawie
ul. Chmielna 13A
PL 00-021 Warszawa
Telefon: +48 22-505 90 00
Fax: +48 22-505 90 10
Kontakt: Regina Anhut-Frahm
 bibl@warschau.goethe.org
 www.goethe.de/warszawa


© Goethe-Institut
Impressum