O czym mówi się na niemieckim rynku książki

Projekt Instytutów Goethego Tallinn, Ryga, Wilno, Warszawa, Kraków, Praga, Bratysława, Budapeszt i Lublana
Przedstawiony przez nas wybór nowej niemieckiej beletrystyki i literatury faktu odzwierciedla – za pośrednictwem recenzji z czołowych mediów niemieckojęzycznych – najnowsze trendy i rekomendacje literackie po targach książki. Oto przegląd najnowszej literatury w pigułce!
© Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln, 2016
Jesien 2016

    Przedmowa do aktualnego wydania
    Berthold Franke © Berthold Franke

    „Książki, o których się mówi“

    Berthold Franke
    Chociaż zasiadanie w jury nagrody literackiej niewątpliwie wiąże się z wysiłkiem, ale ma też jednak swoje przyjemne strony – czytanie, spokojna lektura mogą na chwilę stać się głównym zajęciem zawodowym jako swego rodzaju stan wyjątkowy. Jako członek jury nagrody Deutscher Buchpreis ma się sposobność do interesującego przesunięcia perspektywy. Świat i rzeczywistość nagle postrzegane są jakby przez okulary aktualnej niemieckojęzycznej prozy – fascynujący projekt. W ten sposób dostrzegamy rzeczywistość drugiej instancji, przekazywaną przez literaturę, i uzyskujemy z jednej strony metaforyczny dystans do tego, co konkretne, z drugiej zaś wstęp do rzeczywistości zagęszczonej przez artystyczno-narracyjne zabiegi. Bibliofile to wiedzą – jako czytelnicy jesteśmy jednocześnie bliżej i dalej; literatura wytwarza, jak określa to Adorno, zjawisko „oddalonej bliskości“.więcej ...