O czym mówi się na niemieckim rynku książki

Przedstawiony przez nas wybór nowej niemieckiej beletrystyki i literatury faktu odzwierciedla – za pośrednictwem recenzji z czołowych mediów niemieckojęzycznych – najnowsze trendy i rekomendacje literackie po targach książki. Oto przegląd najnowszej literatury w pigułce!
© Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln
Wiosna 2016

    Przedmowa do aktualnego wydania
    György Dragomán © György Dragomán

    Granice i historie

    György Dragomán
    Piszę ten tekst, siedząc w pociągu; wkrótce miniemy granicę węgiersko-austriacką. Zawożę swoją książkę do Salzburga. Będę miał tam wieczór autorski, podczas którego odczytam fragmenty niemieckiego wydania mojej powieści „Máglya” (Stos). Można by powiedzieć, że to moja książka przenosi mnie przez granicę, jak to często bywało w minionych latach, by zaprezentować się razem ze mną czytelnikom.więcej ...