Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Ulrich Beck
Die Metamorphose der Welt

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016 Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt  © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016Když mnichovský sociolog Ulrich Beck v lednu 2015 nečekaně zemřel, pracoval právě na knize zkoumající, jak změny klimatu ovlivňují a proměňují náš pohled na svět. Po Beckově smrti dokončila knihu jeho žena Elisabeth Beck-Gernsheim spolu s vědeckými souputníky autora. ( …) Zároveň je výsledek co do stylu a obsahu nepochybně pravým Beckem: vyznačuje se pro něj typickou zálibou v silných prohlášeních, vytváření konceptů, pestrobarevné metaforice. (…) Smutné okolnosti spojené s vydáním tohoto díla vybízejí vnímat „Die Metamorphose der Welt“ (Metamorfóza světa) jako intelektuální odkaz: jako poslední velkou diagnózu současné společnosti z pera nejvýznamnějšího německého diagnostika. A skutečně: standard by stěží mohl být vyšší. (…)
I pro Becka samotného, který již ve svých dílech „Risikogesellschaft“ (1986) a „Weltrisikogesellschaft“ (2007) diagnostikoval velké transformace, je nová myšlenka, že negativní vedlejší účinky (rizika), jež zdůrazňoval ve svých předchozích knihách, mohou být spojena i s pozitivními vedlejšími účinky, totiž s vyostřeným uvědomováním si globálního významu právě těchto rizik. V tomto smyslu jsou podle něj klimatické změny potenciální „emancipační katastrofou“. Kniha vysvětluje tuto teorii stejně jako jiné aspekty „kosmopolitizace“ (Beckův výraz pro globalizaci) na řadě různých typických příkladů jako je globální obchod s orgány, globální nerovnováha politických mocenských vztahů, digitální rizika a vztahy mezi jednotlivými státy.

Tobias Werron: „So kommt der Wandel in sein Endstadium“
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. prosince 2016

Ulrich Beck
Die Metamorphose der Welt
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016
ISBN 9783518425633
266 stran


odkazy k tématu