Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Karl Heinz Bohrer
Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017 Karl Heinz Bohrer: Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017Na počátku je Jürgen Habermas. Je to první jméno, které se v této pozoruhodné knize objevuje; mnohá další budou na následujících 540 stranách následovat. 34letý literární redaktor listu Frankfurter Allgemeine Zeitung navštíví 37letého profesora filozofie, jehož osobně nezná, aby se v rozhovoru s ním připravil na reportáž o studentských povstáních v Západním Berlíně. To se odehraje v roce 1967, kdy je Spolkové republice teprve osmnáct let a Habermas je již novou hvězdou německých intelektuálů. Karl Heinz Bohrer, tak se onen redaktor jmenuje, poprvé zažívá myslitelovu „nečekanou, rtuťovitou spontánnost“, jež na něj udělá nesmazatelný dojem.
Po knize z roku 2012 nazvané Granatsplitter (Granátové střepiny) předkládá nyní Bohrer pokračování svého vzpomínkového projektu, nazvané Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie (Teď. Příběh mého dobrodružství s fantazií). Zatímco první svazek byl věnován jeho dětství za druhé světové války a vyrůstání v době poválečné, líčí někdejší literární šéf listu FAZ a pozdější vydavatel časopisu Merkur, literární vědec a diagnostik současné společnosti nyní svůj život, myšlení a – v překvapivé intenzitě –, svoje emoce od počátku šedesátých let až do současnosti. Kniha, napsaná ze subjektivního pohledu nekonvenčního překračovatele hranic, se tak stala intelektuálním portrétem jedné epochy.

Alexander Cammann: „Stierkampf als Lebensform“
© Die ZEIT, 16. března 2017

Karl Heinz Bohrer
Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie
Suhrkamp Verlag, Berlín, 2017
ISBN 9783518425794
542 stran


odkazy k tématu