Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Otfried Höffe
Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen

© C. H. Beck Verlag, München, 2016 Otfried Höffe: Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016 Zřejmě nejlépe pochopíme, oč jde, uvědomíme-li si, že sám autor patří ke klíčovým osobnostem současné politické filozofie. Jeho – občas podceňovaný – význam spočívá ve schopnosti vytvořit ze suverénních znalostí západní tradice krok za krokem jednak politickou antropologii a dále filozoficky komplexní doktrínu a na nich posléze vybudovat souhrnnou, normativní politickou filozofii, založenou na teoretických principech – filozofii, což je třeba zdůraznit, jež dokáže formulovat adekvátní současný model určený pro politiku globalizovaného světa 21. století.
Kdo se pustí do četby knihy nazvané „Geschichte des politischen Denkens“ (Příběh politického myšlení), objeví v ní všechny velké učitele a jejich díla, jež bychom měli spíše než chránit především aktivně používat, snažíme-li se nalézt praktické filozofické odpovědi na požadavky současné intelektuální situace. Otfried Höffe právě to v mnoha krocích učinil. Ve své nové knize předkládá fundus nápadů, který mu to znovu a znovu umožňuje.

Georg Kohler: „Mit alten Philosophen kann man Politik machen“
© Neue Zürcher Zeitung, 15. prosince 2016

Otfried Höffe
Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen
C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016
ISBN 9783406697142
416 stran


odkazy k tématu