Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Peter von Matt
Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur

© Carl Hanser Verlag, München, 2017 Peter von Matt: Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017Kdyby v literatuře existovalo něco jako absolutní hudební sluch, Peter von Matt by jím musel disponovat. (…) Nyní přichází s novou knihou. Jmenuje se „Sieben Küsse“ (Sedm polibků). Zní to jako pohádka a pohádková také je. O sedmi polibcích pojednává stejný počet kapitol. Ale emeritní profesor univerzity v Curychu samozřejmě coby vypravěč opisuje široký oblouk a před očima a hořícími tvářemi čtenářů rozvíjí obrovské historické panorama věnované líbání v literatuře. (…) Proč však učinit právě z líbání, této něžné „záležitosti všech“, jak Peter von Matt jednou píše, jež každopádně tvoří nepostradatelnou součást všech romantických slaďáků, předmět literárního zkoumání?
Jaké poznatky (pro umění a pro život) lze získat z tohoto gesta, které, je-li velkolepě inscenováno, se snadno překlopí v kýč, a zůstane-li malé, lehce ho přehlédneme? Peter von Matt by odpověděl svým oblíbeným obratem: Právě proto, že ho tak snadno přehlížíme, zaslouží si náš specifický zájem. (…) Co však přehlédnut nelze, je fakt, že chuť a radost ze čtení je nejvýraznější u Virginie Woolfové, Gottfrieda Kellera a Heinricha von Kleista. Von Matt se přitom dostává do takové ráže, že nám jeho výklady „Paní Dallowayové“ od Woolfové, Kleistovy „Markýzy z O...“ („Die Marquise von O . . . .“) nebo dvou legend Gottfrieda Kellera učarují stejně jako samotné původní texty.

Roman Bucheli: „Ein Teufelskerl des Küssens“
© Neue Zürcher Zeitung, 31. ledna 2017

Peter von Matt
Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur
Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017
ISBN 9783446254626
288 stran


odkazy k tématu