Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Joachim Radkau
Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen
in Deutschland von 1945 bis heute

© Carl Hanser Verlag, München, 2017 Joachim Radkau: Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017Obzor potemňuje, budoucnost se zdá být vyčerpaná. A nevypočitatelná. Dokonce i Němci, jak zjistili demografové, hledí novému roku vstříc s utlumenými nadějemi. Přesto je role budoucnosti i v dobách politických zemětřesení a zlomených nadějí hned několikanásobně obsazená. (…) Budoucnost, o níž píše Radkau, leží v nejmladší minulosti: Z nejzapadlejších zdrojů dal dohromady, které prognózy, vize a omyly určovaly v Německu od konce války v roce 1945 očekávání kladená v budoucnost, na Východě i na Západě. Atomová smrt, vzdělávací katastrofa, vítězné tažení socialismu, vymírání lesů, konec společnosti práce, obrat v energetice: dějinnými aktéry jsou u Radkaua inženýři, místní politici, znalci, filozofové a ekologičtí aktivisté, novináři, zemědělci, uprchlíci, fyzikové – zkrátka každý. Naprosto demokraticky.
Shrnutí této knihy by mohlo znít: Budoucnost často dopadne jinak, než si myslíme, a intelektuálové se občas mýlí. Nejoblíbenějšími přísadami tohoto příběhu jsou ironie, nedostupnost, otevřenost a paradox. (…) Radkauvo vyprávění je plné alternativ, zlomů, obratů o 180 stupňů a drobných, velice poučných náhod, které se postaraly o to, že to nebo ono dopadlo jinak, než se čekalo. Má-li vůbec tato kniha nějaký opěrný rámec, pak je to autorovo odhodlání rozdrtit veškeré ex post přicházející mudrlantství a pootevřít dveře historické upřímnosti. On sám do oněch dveří strká nohu.

Elisabeth von Thadden: „Das Beste kommt noch“
© Die ZEIT, 16. února 2017

Joachim Radkau
Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute
Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017
ISBN 9783446254633
544 stran


odkazy k tématu