Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Heinz Schilling
1517. Weltgeschichte eines Jahres

© C. H. Beck Verlag, München, 2017 Heinz Schilling: 1517. Weltgeschichte eines Jahres © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017Rok 1517 neznamená pouze Martina Luthera, který v provinčním hnízdě usilujícím o vzestup, zvaným Wittenberg a ležícím „na hranicích civilizace“, jak sám napsal, publikoval svých 95 tezí, čímž v konečném důsledku rozštěpil svou vlastní církev. Rok 1517 byl nesmírně mnohovrstevnatou dobou plnou rozporů, formovanou na jedné straně novými začátky a na druhé straně obavami. (…) Byly to drsné, tvrdé, brutální, nebezpečné časy, v nichž průměrná délka života činila právě 30 let. Epidemie, přírodní katastrofy, závislost na dobré úrodě, to vše ohrožovalo lidi, kteří měli navíc doslova pekelný strach z ďábla – ať šlo o rolníky, mnichy jako Luther, patricije nebo regenty. Holanďan Hieronymus Bosch ztvárnil tyto noční můry na svých apokalyptických obrazech. „Lidé si byli jisti, že nadpřirozené síly prostřednictvím svých agentů přímo zasahují do světového dění,“ popisuje Schilling všudypřítomnost náboženství a magie v časech, které byly všechno jiné, jen ne osvícené.
Přesto se objevilo několik snah o nové přístupy k myšlení – překvapivě mnoho prakticky ve stejnou dobu. Kromě Lutherova obnovení křesťanské víry zveřejnil humanista Erasmus Rotterdamský rovněž v roce 1517 svůj spis „Querela Pacis“ (Žalozpěv míru). Jasnozřivě v něm popsal, jak do Evropy přicházejí hádky a války narůstajícího nacionalismu a obával se rozpadu Evropy – což jsou myšlenky, jež nám v roce 2017 připadají povědomé.

Alexander Jungkunz: „Ängste und Aufbrüche“
© Nürnberger Nachrichten, 18. března 2017

Heinz Schilling
1517. Weltgeschichte eines Jahres
C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017
ISBN 9783406700699
363 stran


odkazy k tématu