Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Daniel Schreiber
Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen

© Hanser Berlin Verlag, Berlin, 2017 Daniel Schreiber: Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen © Hanser Berlin Verlag, Berlín, 2017„Zuhause“ (Doma) je elegantně napsaná inspirativní meditace o složitém konceptu domova ve světě, který se pro mnoho lidí stává stále více a více děsivým. A zároveň jde i o rekonstrukci autorovy vlastní snahy nalézt místo, jež by pro něj mohlo znamenat něco jako stabilitu a pouta. Dnes, v dobách globalizace a uprchlické krize, žije 250 milionů lidí v zemi, v níž se nenarodili, připomíná Schreiber. Proto se podle něj bude domov stávat stále více „imaginárním místem, ve stejné míře reálným jako vnitřním, spirituálním či sociálním“. Stejně rozmanité jsou otázky, které jeho esej klade: Může cizí jazyk nabídnout domov? Jak dlouho trvá, než můžeme nové místo nazývat domovem? (…) Schreiber odmítá kýčovitě nostalgický pohled na věc: Domov podle něj není ráj, z nějž jsme byli kdysi vyhnáni, protože ten nikdy neexistoval. „Hledat si domov neznamená vyhlížet lepší město, (. . .) jinou zemi. Hledat si domov znamená nalézt na světě místo, kam patříme – a toto místo bude v první řadě místem vnitřním, místem, které si musíme vybudovat.“ Četba Schreiberova eseje může v tomto směru představovat dobrý začátek.

Oliver Pfohlmann: „Das Paradies hat nie existiert“
© Neue Zürcher Zeitung, 8. března 2017

Daniel Schreiber
Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen
Hanser Berlin Verlag, Berlín, 2017
ISBN 9783446254749
144 stran


odkazy k tématu