Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Eine Biographie

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016 Jörg Später: Siegfried Kracauer. Eine Biographie © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016Kracauer byl fyziognomik, expert na obrazy a ony „povrchové jevy“, které svým čtenářům ozřejmoval pomocí kulturní filozofie inspirované fenomenologií. Pravda, kterou Kracauerovy texty hledají, je zcela evidentní; musíme ji ale chtít vidět a, jsme-li filozofy, také umět říct, co vidíme.
Kracauer, který na tomto poli dosáhl značného mistrovství, byl samouk. Třebaže jako mladý muž pravidelně navštěvoval berlínské přednášky Georga Simmela, třebaže si po desetiletí dopisoval s Theodorem W. Adornem a Walterem Benjaminem, nebyl to filozof v akademickém slova smyslu. Absolvent studia architekty psal dlouhá léta pro velké noviny, byl kritikou oceňovaným spisovatelem a pionýrem filmové teorie. Všechna tato literární angažmá spojovala schopnost vyčíst z oněch „nenápadných skutečností“, tvořících „povrch života“, představy ovládající tady a teď hlavy lidí.
Kromě toho všeho byl Kracauer také životopisec. V pařížském exilu napsal tento literární všeznalec „společenskou biografii“ Jacquese Offenbacha a stanovil tak měřítka a nároky i pro svůj vlastní životopis. Povězme to rovnou: historik Jörg Später, jenž se této výzvy chopil, zvládl svůj úkol bravurně.

Ralf Konersmann: „Ein Philosoph, der sich mit den vorletzten Dingen bescheidet“
© Neue Zürcher Zeitung, 26. listopadu 2016

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Eine Biographie
Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016
ISBN 9783518425725
741 stran


odkazy k tématu