Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Barbara Stollberg-Rilinger
Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit

© C. H. Beck Verlag, München, 2017Barbara Stollberg-Rilinger: Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017Po čtyři desetiletí, od roku 1740 až do své smrti v roce 1780, vládla habsburskému impériu sahajícímu od Čech až po severní Itálii žena: Marie Terezie. Všechna genderová klišé tak byla vystavena tvrdé zkoušce. Žena, která přece musela být slabá a potřebovala pomoc, obstála v mužském světě knížat a králů, ba co víc: Marie Terezie určovala svou reformní politikou a absolutistickým nárokem na moc ráz celé éry. (…)
Německá historička Barbara Stollberg-Rilinger (…) ji popisuje jako nám spíše cizí ženu z nesmírně vzdáleného světa pozdního baroka. Marie Terezie, říká autorka, zcela vědomě oddělila „svoje pohlaví od své role vládkyně“ a vykázala ženskost z vlastního „sebeinscenování“. Císařovna prý nezřídka projevovala ke svým poddaným téměř „příkrý nedostatek soucitu“. (…)
Autorka vykresluje ve své brilantně napsané, více než tisícistránkové biografii obraz panovnice vědomé si své moci, jež byla politickými protivníky zprvu kompletně podceňovaná, ale posléze ji začali vnímat jako sobě rovnou. „Projednou mají Habsburkové muže, a je to žena,“ poznamenal s respektem pruský král Friedrich II.

Martin Doerry: „Dieser Mann ist eine Frau“
© Literatur Spiegel, dubna 2017

Barbara Stollberg-Rilinger
Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit
C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017
ISBN 9783406697487
1.084 stran


odkazy k tématu