Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Peter Walther
Hans Fallada. Die Biographie

© Aufbau Verlag, Berlin, 2017 Peter Walther: Hans Fallada. Die Biographie © Aufbau Verlag, Berlín, 2017 Život Rudolfa Ditzena, který se proslavil pod pseudonymem Hans Fallada, je jednou z největších záhad německé literatury 20. století. Germanista Peter Walther se této brilantní a okouzlující postavě přiblížil a zpracoval mnoho nového materiálu (…). Walther popisuje muže s velikým nadáním, muže, jemuž se nedostávalo klidu. Muže, který neznal rovnováhu a hledal extrémy. (…)
Fallada měl pronikavý pohled na věc a dokonalý cit pro outsidery a podivíny své doby, dokázal učinit starosti a přání takzvaných malých lidí velkými a existenciálními. Svoje postavy často doprovázel vřelým, vlídným tónem a přátelským mrknutím. (…)
Za své znovuobjevení a renesanci vděčí Fallada zahraničnímu úspěchu svého posledního románu „Jeder stirbt für sich allein“ (Každý umírá sám) v první dekádě 21. století. (…)
Noví čtenáři vyzdvihují stejně jako jeho někdejší současníci znovu a znovu Falladův humanismus. Když však šlo o jeho vlastní osobu, neznal slitování. Jeho život byl klopýtavou sebedestrukcí. Zdálo se, že pouze v manickém psaní nachází okamžiky prozření. Falladův život můžeme vnímat i jako vyprávění o propastech moderny s nestabilitou všude okolo.

Thomas Hüetlin: „Jeder fixt für sich allein“
© Der Spiegel, 14. ledna 2017

Peter Walther
Hans Fallada. Die Biographie
Aufbau Verlag, Berlín, 2017
ISBN 978-3-351-03669-8
527 stran


odkazy k tématu