Naučná literatura– společnost, biografie, literatura a dějiny kultury

Volker Weiß
Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes

© Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017 Volker Weiß: Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017Tato kniha je stejně průkopnická jako poučná. Zavádí nás přímo do centra aktuálních debat, nelze ji však rozhodně redukovat na každodenní politiku. Zabývá se historií, aniž by ji degradovala na pouhý předstupeň současnosti. Ukazuje jednotlivé vývoje, nepředstavuje je ovšem jako jednoduché kauzální souvislosti.
Tématem je nová pravice. Kniha popisuje její myšlení a jednání, ale bez jakékoli ideologické pěny u úst: jejím cílem je v nejlepším slova smyslu objasňovat, pojmenovává strategie a protagonisty, není však napsaná ve jménu nějakého stranického programu, nýbrž s úmyslem politiku nové pravice zprůhlednit a učinit pochopitelnou. Že se nová pravice upsala „nepřátelství vůči humanistickému univerzalismu“, stojí proto až na konci knihy – právě tento závěr totiž jednání nové pravice implikuje. Její politické směřování je však lépe pochopitelné, známe-li jeho historické a politické pozadí. Můžeme je pak i přesněji kritizovat.
Historik a publicista Volker Weiß tak činí: nenechává sebemenší pochybnosti o tom, že novou pravici nelze chápat jako nevinný politický okrajový jev, nýbrž jako záměr odstranit demokracii jako takovou. Kdo si přečte jeho knihu, nebude už schopný přistupovat k nové pravici s jakoukoli naivitou.

Dirk Pilz: „Wünschen wir uns die Krise!“
© Frankfurter Rundschau, 15. března 2017

Volker Weiß
Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017
ISBN 9783608949070
304 stran


odkazy k tématu