Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Götz Aly
Európa a zsidók ellen, 1880-1945

© S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2017 Götz Aly: Európa a zsidók ellen, 1880-1945 © S. Fischer Könyvkiadó, Frankfurt am Main, 2017Más, mélyebb okai voltak a világi antiszemitizmusnak, állítja Götz Alynak az 1880 utáni európai zsidóellenességről szóló, panorámaszerű tanulmánya. A zsidó kisebbségekkel szemben egyre erőteljesebben megnyilvánuló gyűlöletet a multietnikus nagybirodalmak – Oroszország, az Oszmán Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia – romjain kisarjadt nacionalista mozgalmak szították. Az újonnan létrejött, fiatal államokban – Görögországtól kezdve egészen Magyarországig és Lengyelországig – egy minden másságot diszkrimináló és elnyomó, agresszív nacionalizmus ütötte fel a fejét a 20. század elején, az etnikailag tiszta nemzet eszméje pedig lángra lobbantotta a militáns zsidóellenességet. Szemléletesen ábrázolja a fent említett, már korábban is ismert összefüggést az „Európa a zsidók ellen” című tanulmány.
További kulcsmotívum volt a zsidók emancipációja, amelyre a feudális kasztrendszerek összeomlása és a polgári társadalom kialakulása adott lehetőséget. Ez a folyamat már a 19. században megkezdődött szerte a kontinensen – Nyugaton gyorsabban, mint Keleten. Miután új foglalkozások nyíltak meg a zsidók előtt, a kisebbségekre jellemző hévvel sokan meg is ragadták a felemelkedés esélyét, és az ügyvédi vagy az orvosi pályát választották, illetve vállalkozók lettek – ez pedig mozgósította a zsidóellenes fóbiákat.
Jellegzetes példának tekinti Aly a magyarországi helyzetet, ott ugyanis 1920-ban a lakosságnak alig 6 százalékát tette ki a zsidó kisebbség, mégis a zsidóság köréből származott az ügyvédek 51, a mérnökök és vegyészek 39, az újságírók 34 és az orvosok kereken 50 százaléka.

Stefan Reinecke: „Auf Biegen und Brechen“
(„Tűzzel-vassal”)
© die tageszeitung, 2017. február 22.

Götz Aly
Europa gegen die Juden. 1880-1945 (Európa a zsidók ellen, 1880-1945)
S. Fischer Könyvkiadó, Frankfurt am Main, 2017
ISBN 9783100004284
432 oldal


kapcsolódó linkek