Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Ulrich Beck
A világ metamorfózisa

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016 Ulrich Beck: A világ metamorfózisa © Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2016Éppen egy új könyvön dolgozott Ulrich Beck, a müncheni szociológus 2015 januárjában, amikor váratlanul meghalt. A könyvet, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen is változtatja meg a világról való gondolkodásunkat a klímaváltozás, Beck felesége, Elisabeth Beck-Gernsheim fejezte be az elhunyt tudós egykori munkatársainak közreműködésével. (…) Az eredmény ennek ellenére mind stílusát, mind pedig tartalmát tekintve hamisítatlan Beck-kötet: megnyilvánul benne az elhunyt szociológus vonzódása az erős tézisek, az újonnan alkotott fogalmak és az élénk, metaforikus szövegformálás iránt. (…) Megjelenésének szomorú körülményei arra késztethetik az olvasót, hogy egyfajta intellektuális hagyatéknak, vagyis az alighanem legbefolyásosabb német kordiagnoszta utolsó nagy kordiagnózisának tekintse „A világ metamorfózisa” című kötetet – mégpedig teljes joggal. Alig gondolható el tehát ennél jelentősebb vállalkozás. (…)
Alapvető változásokat diagnosztizált Beck már „Risikogesellschaft“ („A kockázat-társadalom”, 1986) és „Weltrisikogesellschaft“ („Világkockázat-társadalom”, 2007) című könyveiben is, most pedig azzal a számára is új gondolattal áll elő, hogy esetleg pozitív mellékhatásokkal is együtt járhatnak az előző könyveiben hangsúlyozott negatív mellékhatások (kockázatok), mégpedig abban az értelemben, hogy jobban tudatosul bennünk az említett kockázatok globális dimenziója. Így tekintve tehát akár „emancipatórikus katasztrófának” is bizonyulhat a klímaváltozás. A „kozmopolitizálódás” (így nevezte Beck a globalizációt) egyéb aspektusai mellett ezt a tézist fejti ki a könyv – a globális szervkereskedelemtől kezdve a globális egyenlőtlenségeken és a politikai döntés jogáért folytatott küzdelmen keresztül egészen a digitális kockázatokig és az államközi kapcsolatokig menően – számos különböző esettanulmányt felhasználva.

Tobias Werron: „So kommt der Wandel in sein Endstadium“
(„Így érkezik végső stádiumába a változás”)
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2016. december 23.

Ulrich Beck
Die Metamorphose der Welt (A világ metamorfózisa)
Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2016
ISBN 9783518425633
266 oldal


kapcsolódó linkek