Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Karl Heinz Bohrer
Most. A fantáziával megesett kalandom története

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017 Karl Heinz Bohrer: Most. A fantáziával megesett kalandom története © Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2017Kezdetben vala Jürgen Habermas. Az ő neve bukkan fel elsőként ebben a bámulatos könyvben, és persze sok másik követi még a további 540 oldalon. A Frankfurter Allgemeine Zeitung harmincnégy esztendős irodalmi szerkesztője – ismeretlenül – felkeresi a harminhét esztendős filozófiaprofesszort, és beszélgetést kezdeményez vele, hogy felkészüljön a lázadó nyugat-berlini diákokról készítendő riportjára. 1967-et írunk, épp hogy tizennyolc esztendeje létezik a Német Szövetségi Köztársaság, Habermas pedig máris a német értelmiségi szcéna új sztrája. Karl Heinz Bohrer – így hívják a lapszerkesztőt – ekkor szembesül első ízben „a gondolkodás kiszámíthatatlan, vibráló spontaneitásával”, amely maradandó hatást gyakorol rá.
A 2012-ben megjelent, Gránátszilánk (Granatensplitter) című kötet után Bohrer Most. A fantáziával megesett kalandom története (Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie) címmel adta közre visszaemlékezéseinek folytatását. Az első részt a háború alatt megélt gyermekkorának, illetve az azt követő ifjú éveinek szentelte a szerző, jelen kötetben pedig a ’60-as évek elejétől máig, a jelenig tárja elénk életét, gondolkodását és – meglepő intenzitással – érzésvilágát a FAZ irodalmi rovatának egykori vezetője és a Merkur című folyóirat későbbi kiadója, aki egyaránt kiváló irodalomtudós és kordiagnoszta. Az eredmény pedig egy egész korszak intellektuális portréja – egy beskatulyázhatatlan szellemi ember szubjektív szemszögéből.

Alexander Cammann: „Stierkampf als Lebensform“
(„A bikaviadal mint életforma”)
© Die ZEIT, 2017. március 16.

Karl Heinz Bohrer
Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie
(Most. A fantáziával megesett kalandom története)
Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2017
ISBN 9783518425794
542 oldal


kapcsolódó linkek