Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Otfried Höffe
A politikai gondolkodás története. Tizenkét portré és nyolc miniatúra

© C. H. Beck Verlag, München, 2016 Otfried Höffe: A politikai gondolkodás története. Tizenkét portré és nyolc miniatúra © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2016Bizonyára akkor érthetjük meg a legjobban azt, amiről itt szó van, ha szem előtt tartjuk, hogy jelenkorunk mértékadó politikai filozófusainak egyike a szerző. Otfried Höffe – olykor nem kellőképpen méltányolt – jelentősége abból fakad, hogy a nyugati hagyomány elmélyült ismeretére alapozva, lépésről lépésre haladva kidolgozott előbb egy politikai antropológiát, majd egy filozófiai igényességről tanúskodó jogelméletet, végül pedig – ez utóbbira építve – egy átfogó, jogelv-elméleti alapozású, normatív politikai filozófiát, mégpedig egy olyat – és ezt érdemes külön is hangsúlyozni –, amely korszerű vezérfonalként szolgálhat a 21. század globalizált politikájának világában.
Aki pedig így olvassa Höffének „A politikai gondolkodás története” című kötetét, az fellelheti benne mindazokat a tanítómestereket és műveket, amelyeket nem óvnunk és vigyáznunk, hanem inkább produktív módon használnunk kellene, ha gyakorlati-filozófiai válaszokat keresünk a korunk szellemi helyzetéből fakadó kihívásokra. Pontosan erre törekedett Otfried Höffe eddigi írásaiban is, legújabb munkájában pedig megosztja velünk szellemi eszköztárát, amely képessé tette a feladat elvégzésére.

Georg Kohler: „Mit alten Philosophen kann man Politik machen“
(„Lehet politikát csinálni régi filozófusokkal”)
© Neue Zürcher Zeitung, 2016. december 15.

Otfried Höffe
Geschichte des politischen Denkens. Zwölf Porträts und acht Miniaturen
(A politikai gondolkodás története. Tizenkét portré és nyolc miniatúra)
C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2016
ISBN 9783406697142
416 oldal


kapcsolódó linkek