Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Joachim Radkau
A jövő története. Prognózisok, víziók, tévedések Németországban 1945-től máig

© Carl Hanser Verlag, München, 2017 Joachim Radkau: A jövő története. Prognózisok, víziók, tévedések Németországban 1945-től máig © Carl Hanser Könyvkiadó, München, 2017Elsötétül a horizont, mintha láthatatlan, vagy legalábbis kiszámíthatatlan lenne a jövő. A közvéleménykutatók szerint visszafogott reményekkel tekintenek a következő esztendő elé még a Német Szövetségi Köztársaság polgárai is. Pedig még a politikai földrengések és a kedvezőtlen kilátások időszakaiban is több szereposztásban képzelhető el a jövő. (…) Az a jövő pedig, amelyről Radkau mesél, nem más, mint a közelmúlt: A szerző a legkülönfélébb forrásokat felhasználva összegyűjtötte azokat a prognózisokat, víziókat és tévedéseket, amelyek a háború vége, vagyis 1945 óta meghatározták Németország keleti és nyugati felében a jövőre vonatkozó várakozásokat. Atomháború, oktatásügyi katasztrófa, a szocializmus diadalmenete, erdőpusztulás, a munkaalapú társadalom vége, energiafordulat: Radkau könyvében mérnökök, helyi politikusok, szakértők, filozófusok és környezetvédők, újságírók, földművesek, menekültek, fizikusok a történet szereplői – vagyis jóformán bárki. Itt bázisdemokrácia van.
A könyv tartalma pedig dióhéjban a következőképpen foglalható össze: Gyakran nem úgy alakul a jövő, mint ahogyan előzetesen elképzeltük, és megesik bizony, hogy tévednek az értelmiségiek. A történet sava-borsa éppen ezért az irónia, a kiszámíthatatlanság, a nyitottság, a paradoxon. (…) Radkau történetei telis tele vannak alternatívákkal, váratlan szakadásokkal, hajtűkanyarokkal és apró, tanulságos véletlenekkel, hiszen ezeknek köszönhető, hogy végül mégsem pontosan úgy alakultak a dolgok. Ha akad egyáltalán biztos pont ebben a könyvben, akkor az nem más, mint a szerző eltökélt szándéka arra, hogy utólag érvénytelenítsen mindenféle okoskodást, és legalább esélyt adjon a történelem nyitottságának. Radkau nem engedi becsapódni az ajtót, és ha kell, saját lábát dugja a résbe.

Elisabeth von Thadden: „Das Beste kommt noch“
(„Most jön a java”)
© Die ZEIT, 2017. február 16.

Joachim Radkau
Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute
(A jövő története. Prognózisok, víziók, tévedések Németországban 1945-től máig)
Carl Hanser Könyvkiadó, München, 2017
ISBN 9783446254633
544 oldal


kapcsolódó linkek