Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Heinz Schilling
1517. Egy év világtörténete

© C. H. Beck Verlag, München, 2017 Heinz Schilling: 1517. Egy év világtörténete © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017Nem csupán Martin Lutherről szólt az 1517-es esztendő, aki Wittenbergben, ebben az Isten háta mögött fekvő, feltörekvő városkában – ahogy ő maga írta, „a civilizáció határán” – közzétette 95 tézisét, és ezzel végső soron egyházszakadást idézett elő. Lélegzetelállítóan sokrétű, ellentmondásokkal teli kor volt az: egyfelől a készülődés, a nekigyűrkőzés, másfelől a rettegés kora. (…) Durva, kemény, brutális idők jártak akkoriban: az emberek várható életkora kereken harminc esztendő. Járványok, természeti katasztrófák, az aszályokat követő éhínségek tizedelték az embereket, akiket ráadásul a szó legszorosabb értelmében véve pokoli rettegésben tartott az Ördög – a parasztoktól kezdve a patríciusokon és az uralkodókon át egészen a Lutherhez hasonló szerzetesekig. Ezeket a rémálmokat szemléltetik a németalföldi Hieronymus Bosch apokaliptikus képei. „Senki sem kételkedett abban, hogy a természetfeletti erők ügynökei közvetlenül bevatkoznak a világ folyásába” – írja Schilling a vallás és a mágia alapvető jelentőségéről ebben a felvilágosultnak a legkevésbé sem nevezhető korban.
Pedig éppen ekkoriban merült fel az újszerű gondolkodás jó néhány kiindulópontja is – érdekes módon csaknem egyszerre. Miközben Luther a keresztény hit megújításán munkálkodott, a humanista Rotterdami Erasmus ugyancsak 1517-ben tette közzé a maga „Querela Pacis“ („A béke panasza”) című művét. Erasmus – mai problémáinkat mintegy megelőlegezve – aggodalommal tekintett a jövőbe, mert úgy vélte, hogy viszályokhoz és háborúkhoz fog vezetni, és végső soron Európa egységét is veszélybe sodorja a kialakulóban lévő nacionalizmus.

Alexander Jungkunz: „Ängste und Aufbrüche“
(„Rettegés és nekigyűrkőzés”)
© Nürnberger Nachrichten, 2017. március 18.

Heinz Schilling
1517. Weltgeschichte eines Jahres (1517. Egy év világtörténete)
C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017
ISBN 9783406700699
363 oldal


kapcsolódó linkek